Poissaolot

Poissaoloista ilmoittaminen

Koulussa menestymisen edellytys on säännöllinen ja tunnollinen koulunkäynti. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan koululle mahdollisimman nopeasti, jos oppilas on sairauden takia poissa koulusta. Ilmoittaminen tapahtuu Wilman pikaviestinä luokanvalvojalle, joka merkitsee poissaolot Wilmajärjestelmään. Jos oppilaalla on poissaolopäivänä koe, tulee poissaolosta ilmoittaa kouluun viimeistään koepäivän aamuna.

Jos oppilas joutuu olemaan poissa koulusta jonkun muun syyn kuin sairauden takia, on lupa ANOTTAVA ETUKÄTEEN sähköisesti. Jos poissaolopäiviä on yhdestä kolmeen, luvan myöntää luokanvalvoja. Jos poissaoloja tulee yli kolme päivää, luvan myöntää rehtori. Oppilaan tulee kerätä poissaoloaikaiset tehtävät opettajilta etukäteen. Koulu pyytää, että perheiden lomamatkat ajotetaan koulun loma-aikoihin. Kouluvuoden  aikana tapahtuvien lomamatkojen osalta oppilaan opetuksesta vastaa luvananoja.