Yhteisöllisyyttä ja oppilaan osallisuutta tukeva toiminta

Oppilaskuntatoiminta

 

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki Lyseon oppilaat. Lopullinen kokoonpano oppilaskunnan hallituksen jäsenistä valitaan syyslukukauden alussa. Turun Lyseon koulun oppilaskunnan hallitus on valittu siten, että jokaiselta luokalta on yksi varsinainen oppilasedustaja sekä varaedustaja.

Lyseon koulun vuosiluokkien 1-9 oppilaskunnan hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa. Luokkien 1-6 ja 7-9 oppilasedustajat kokoontuvat useammin omissa ryhmissään pohtimaan oman ikätasonsa mukaisesti omia näkemyksiään ja kehittämään ajankohtaisia, koulun toimintaan liittyviä asioita.

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat lukuvuonna 2018-2019 Taina Moisio ja Hanna Haltia.

Alakoulun oppilaskunnan edustajat

1A

Damian Necheporuk ja Zimal Saqib

1B

Nuno Rodrigues ja Jasmin Meriläinen

1C

Aatu Ahlgren ja Jenni Palonen

2A

Cristiano Romero ja Saida Zakeri

2-3B

Nea Aaltonen ja Eeli From

3A

Lilian Gontsarenko ja Kia Kuusela

4A

Erica Sjöblom ja Leonard Fazliu

5A

Aada Lempiäinen ja Sina Kohzadimirhesari

5B

Sofia Uschanov ja Valentino Granati

6A

Sonja Lehtonen ja Matilda Lempiäinen

6B

Aisha Hilowle ja Elias Mondolin

Yläkoulun oppilaskunnan edustajat

7A

Maria Pakkonen

7B

Salli Lindén ja Salla Ahlgren

7C

Ajete Ahmeti

8A

Agnieszka Sobzak

8B

Eina Mäkelä

8C

Markus Lehtonen

8D

Anni Laitervo

8E

Mehdi Guezri

9A

Justus Jaavamo

9B

Silja Väinölä

9C

Markus Jokimäki

9D

Omeed Hashim

Tukioppilastoiminta

Koulutetut  tukioppilaat toimivat pääasiassa 7. luokkalaisten kummeina. Heti ensimmäisestä päivästä lähtien tukioppilaat ovat tutustuttamassa uusia oppilaita uusiin tiloihin. Lisäksi tukioppilaat järjestävät lukuvuoden aikana erilaisia teemapäiviä yksin ja yhdessä oppilaskunnan hallituksen kanssa.

 

tukioppilaat

 

 

 

 

 

 

 

Tukioppilaat 2018-2019

 

8A

Aino Rantala

Jessica Karasti

Ajaat Kahdim

 

8B

Jessi Niskanen

Eina Mäkelä

 

8C

Anssi Vilppunen

Markus Lehtonen

 

8D

Ilhan Ali

Helmi Vitikka

 

8E

Saara Kivikari

Vilma Saunamäki

 

8B

Vera Hynynen

Jesse Kaario

Gabriel Da Silva Tuomi

 

8D

Miska Järvipetäjä

 

Kummiluokkatoiminta

 

Kummiluokkatoiminnan kautta koetaan yhteisiä elämyksiä yli luokkarajojen. Toimintatuokioissa isot auttavat pieniä lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittymisessä sekä käden taidoissa ja liikunnassa.
Kummiluokkayhteistyö ekaluokkalaisten kanssa on sovittu seuraavasti:
1.A: kaikki kummit 5.A luokalta
1.B: kummeja sekä 5.A että 5.B. luokalta
1.C: kaikki kummit 5.B luokalta
Lisäksi joka kuukausi järjestetään alakoululaisten kesken yhteiset luokkakisailut, joissa eri liikuntalajit tai  näppäryystaidot ovat kisailun kohteena.