Yhteisöllisyyttä ja oppilaan osallisuutta tukeva toiminta

Oppilaskuntatoiminta

 

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki Lyseon oppilaat. Lopullinen kokoonpano oppilaskunnan hallituksen jäsenistä valitaan syyslukukauden alussa. Turun Lyseon koulun oppilaskunnan hallitus on valittu siten, että jokaiselta luokalta on yksi varsinainen oppilasedustaja sekä varaedustaja.

Lyseon koulun vuosiluokkien 1-9 oppilaskunnan hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa. Luokkien 1-6 ja 7-9 oppilasedustajat kokoontuvat useammin omissa ryhmissään pohtimaan oman ikätasonsa mukaisesti omia näkemyksiään ja kehittämään ajankohtaisia, koulun toimintaan liittyviä asioita.

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Taina Moisio ja Hanna Haltia.

 

Alakoulun oppilaskunnan hallitus

1A

Allawi Hilal ja Aatu Suomi

1B

Laura Sild ja Noa Lehtomaa

1C

Samu Hirvenoja ja Elina Vilhelmsson

2A

Nora Hyökki ja Damian Necheporuk

2B

Jooa Pellilä ja Ilona Kairavuo

2C

Nella Karlsson ja Luca Granati

3A

Mariam Kahdim ja Thomas Saarto

3-4B

Roman Yaseen ja Nea Niittymäki

4A

Ava Tiilikainen ja Kia Kuusela

5A

Topi Nikkilä ja Stella Saarto

6A

Leevi Kantoluoto ja Aada Lempiäinen

6B

Sofia Uschanov ja Markus Laukkanen

 

Yläkoulun oppilaskunnan hallitus 2019-2020

 

7A

Alexia Hämäläinen  vj. Elias Nummelin

7B

Diana Kil  vj. Aisha Hilowlen

7C

Osakari Heino  vj. Frida Verho

8A

Jing Dua  vj. Maria Pakkonen

8B

Salli Lindén (sihteeri) vj. Susanna Lehto

8C

Iida Varinowski

9A

Telma From  vj. Agnieszka Sobczak

9B

Eina Mäkelä  (puheenjohtaja)  vj. Kimi Grönlund

9C

Anssi Vilppunen  vj. Markus Lehtonen

9D 

Anni Laiterveo  vj. Ilona Anttila

9E 

Ella Ahanen

 

Tukioppilastoiminta

Koulutetut  tukioppilaat toimivat pääasiassa 7. luokkalaisten kummeina. Heti ensimmäisestä päivästä lähtien tukioppilaat ovat tutustuttamassa uusia oppilaita uusiin tiloihin. Lisäksi tukioppilaat järjestävät lukuvuoden aikana erilaisia teemapäiviä yksin ja yhdessä oppilaskunnan hallituksen kanssa.

 

tukioppilaat

Tukioppilaat 2019-2020

8B

Salli Linden

8B

Salla Ahlgren

8B 

Susana Lehto

9A

Telma From

9A

Aino Pukkala

9B

Eina Mäkelä

9C

Anssi Vilppunen

9D

Ilona Anttila

 

Kummiluokkatoiminta

 

Kummiluokkatoiminnan kautta koetaan yhteisiä elämyksiä yli luokkarajojen. Toimintatuokioissa isot auttavat pieniä lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittymisessä sekä käden taidoissa ja liikunnassa.
Kummiluokkayhteistyö ekaluokkalaisten kanssa on sovittu seuraavasti:
  • 1.A:   kaikki kummit 5.A luokalta
  • 1.B:   kummeja sekä 5.A että 5.B. luokalta
  • 1.C:   kaikki kummit 5.B luokalta
Lisäksi joka kuukausi järjestetään alakoululaisten kesken yhteiset luokkakisailut, joissa eri liikuntalajit tai  näppäryystaidot ovat kisailun kohteena.