Haku ja valinnaisuus

Turun Lyseon koulun valinnaiset aineet luokilla 8-9

 

Toteutettavat kurssit selvitetään luokilla 7 ja 8 esivalinnan kautta helmikuussa (5.2. alkaen).

Esivalinnasta saatujen tietojen perusteella lopulliset valinnat tehdään maaliskuussa 14.3. alkaen opinto-ohjaajan tunneilla tai RO-tunneilla.

Tarjottavat kurssit voivat vaihdella niin, että ne ovat jatkumona esimerkiksi kotitalouden tai teknisen työn opinnoille tai niitä voi suorittaa erillisinä kokonaisuuksina joko 8. tai 9. luokalla. Valinnaisten aineiden tarjonta päätetään lukuvuosittain ja niiden sisällöt kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

 

Valinnaisaineiden tuntimäärät

8. luokalla        2+2+1

9. luokalla        2+2+1

 

Tervetuloa valinnaisaineiltaan

Tarkempi esittely huoltajille valinnaisaineiden tarjonnasta pidetään 31.1.2018.

Lisätietoa opinto-ohjaajalta sekä luokanohjaajilta.