Haku ja valinnaisuus

Miten haen koulun oppilaaksi?

SIVUT PÄIVITETÄÄN SITÄ MUKAA, KUN UUSI MATERIAALI SAADAAN.

Olemme Runosmäessä sijaitseva kolmen eri yksikön lähiökoulu, jossa toimivat yleisopetuksen luokat 1-9.

Ohjeet ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisesta löytyvät täältä:

Kaupungin ohjeistus 1. luokan aloittamisesta

Ohjeet seitsemännelle luokalle siirtymiseen löytyvät täältä:

Kaupungin ohjeistus 7. luokalle siirtymisestä

 

Mitä valinnaisia aineita on luokilla 3-6?

Valinnaisaineet 3. luokalla

Lyseon koulun kolmannella luokalla valinnaiset kaksi vuosiviikkotuntia jaetaan kahden eri taide- ja taitoaineen kesken, jotka ovat lukuvuonna 2021-2022 musiikki ja kuvataide.

Valinnaiset aineet vuosiluokilla 4-6

Kaikki valinnaisaineet ovat lukuvuosittain vaihtuvia soveltavia valinnaisia aineita.  Oppilas valitsee kevätlukukaudella tarjottavista vaihtoehdoista kaksi mieluisinta ainetta, jotka pyritään toteuttamaan seuraavana lukuvuonna yli luokkarajojen perustettuina ryhminä. Yhden valinnaisaineen laajuus on puoli (0,5) vuosiviikkotuntia.

Valinnaisaineet sisältävät aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Valinnaisten aineiden tarkemmat tavoitteet ja sisällöt kuvataan voimassa olevassa lukuvuosisuunnitelmassa.

Runosmäen yksikön valinnaiset aineet 2020-2021

Valinnaisaineen opiskelu arvioidaan lukuvuositodistuksessa merkinnällä hyväksytty/hylätty.

 

Mitä valinnaisia aineita on yläkoulussa?

Valinnaiset aineet luokilla 8-9

Tarjottavat kurssit voivat vaihdella niin, että ne ovat jatkumona esimerkiksi kotitalouden tai teknisen työn opinnoille tai niitä voi suorittaa erillisinä kokonaisuuksina joko 8. tai 9. luokalla. Valinnaisten aineiden tarjonta päätetään lukuvuosittain ja niiden sisällöt kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Esivalinnasta saatujen tietojen perusteella lopulliset valinnat tehdään maaliskuussa  opinto-ohjaajan tunneilla tai RO-tunneilla.

Valinnaisaineiden tuntimäärät:

8. luokalla        2+2+1

9. luokalla        2+2+1

 

Tutustu seuraavan lukuvuoden 2023-2024 VALINNAISTEN AINEIDEN TARJONTAAN oheisen linkin kautta:

Valinnaisaineet luokilla 8 ja 9

Mitä peruskoulun jälkeen?

Yhteishaku toteutetaan 9. luokalla oppilaan ohjaajan ohjeistuksen mukaisesti.

Tutustu oppilaanohjaaja Päivi Ekdahlin laatimaan huoltajaillassa esitettyyn materiaaliin:  

YHTEISHAKU info 2024