Haku ja valinnaisuus

Miten haen koulun oppilaaksi?

SIVUT PÄIVITETÄÄN SITÄ MUKAA, KUN UUSI MATERIAALI SAADAAN.

Olemme Runosmäessä sijaitseva kolmen eri yksikön lähiökoulu, jossa toimivat yleisopetuksen luokat 1-9.

Ohjeet ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisesta löytyvät täältä:

Kaupungin ohjeistus 1. luokan aloittamisesta

Ohjeet seitsemännelle luokalle siirtymiseen löytyvät täältä:

Kaupungin ohjeistus 7. luokalle siirtymisestä

 

Mitä valinnaisia aineita on luokilla 3-6?

Valinnaisaineet 3. luokalla

Lyseon koulun kolmannella luokalla valinnaiset kaksi vuosiviikkotuntia jaetaan kahden eri taide- ja taitoaineen kesken, jotka ovat lukuvuonna 2021-2022 musiikki ja kuvataide.

Valinnaiset aineet vuosiluokilla 4-6

Kaikki valinnaisaineet ovat lukuvuosittain vaihtuvia soveltavia valinnaisia aineita.  Oppilas valitsee kevätlukukaudella tarjottavista vaihtoehdoista kaksi mieluisinta ainetta, jotka pyritään toteuttamaan seuraavana lukuvuonna yli luokkarajojen perustettuina ryhminä. Yhden valinnaisaineen laajuus on puoli (0,5) vuosiviikkotuntia.

Valinnaisaineet sisältävät aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Valinnaisten aineiden tarkemmat tavoitteet ja sisällöt kuvataan voimassa olevassa lukuvuosisuunnitelmassa.

Runosmäen yksikön valinnaiset aineet 2020-2021

Valinnaisaineen opiskelu arvioidaan lukuvuositodistuksessa merkinnällä hyväksytty/hylätty.

 

Mitä valinnaisia aineita on yläkoulussa?

Valinnaiset aineet luokilla 8-9

Tarjottavat kurssit voivat vaihdella niin, että ne ovat jatkumona esimerkiksi kotitalouden tai teknisen työn opinnoille tai niitä voi suorittaa erillisinä kokonaisuuksina joko 8. tai 9. luokalla. Valinnaisten aineiden tarjonta päätetään lukuvuosittain ja niiden sisällöt kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Esivalinnasta saatujen tietojen perusteella lopulliset valinnat tehdään maaliskuussa  opinto-ohjaajan tunneilla tai RO-tunneilla.

Valinnaisaineiden tuntimäärät:

8. luokalla        2+2+1

9. luokalla        2+2+1

 

Tutustu seuraavan lukuvuoden 2020-2021 VALINNAISTEN AINEIDEN TARJONTAAN oheisen linkin kautta:

 Valinnaiset aineet luokilla 8 ja 9

Mitä painotusluokkia Turun Lyseon koulu tarjoaa?

Koulussamme on sekä liikunnan että englannin painotusluokkia.

Haku painotusluokille tapahtuu kuudennen luokan keväällä tammikuussa (22.1.2020) Wilmasta löytyvällä lomakkeella. Erillisiä pääsykokeita ei ole.

Lisätietoa painotusluokista:

Liikuntaluokka

Lyseon liikuntaluokka tarkoittaa sitä, että luokalla on liikunnallisesti orientoituneita oppilaita, joita yhdistää halu liikkumiseen. Lyseon liikuntaluokalle pääseminen ei vaadi meriittejä kilpaurheilun parista, vaan oma tahtotila sekä innostus kaikkea liikuntaa kohtaan on toivottua. Mikäli liikuntaluokalle tulijoiden määrää joudutaan karsimaan, tapahtuu se 6.luokan liikuntanumeron ja todistuksen keskiarvon perusteella.

Liikuntaluokkalaisilla on 7. luokalla yksi lisätunti liikunnassa (45min) ja heidän on valittava liikuntaa 2h/viikko valinnaiseksi aineeksi sekä 8. että 9.luokalla.

Englantiluokka

Englantiluokalle tulevilta oppilailta toivotaan erityistä kiinnostusta englannin kieleen. Mahdollinen karsinta tapahtuu 6. luokan englanninnumeron ja keskiarvon perusteella.

Oppilailla on 7. luokalla yksi lisätunti viikossa. Näin voidaan syventää perustunneilla opittua. Lisäksi oppilaiden on valittava syventävä englanti (2h tai 1h/viikko) 8. ja 9. luokalla.

Mitä peruskoulun jälkeen?

 

Yhteishaku toteutetaan 9. luokalla oppilaan ohjaajan ohjeistuksen mukaisesti.

Tutustu oppilaanohjaaja Päivi Ekdahlin laatimaan huoltajaillassa esitettyyn materiaaliin: