ProKoulu

Opettajilta, huoltajilta ja oppilailta kerättiin viime keväänä tietoa, jonka perusteella on nyt koko koulun voimin lähdetty yhtenäistämään, kehittämään ja jäsentämään koulupäivää kaikilla luokka-asteilla. Edellisten viikkojen aikana on keskitytty koulupäivän alkuun. Tavoitteena on ollut rauhoittaa näitä siirtymätilanteita, sekä kiinnittää erityistä huomiota toistemme kohtaamiseen ja tervehtimiseen. Kevään toisena tavoitteena keskitytään läksyjen tekemiseen ja tarvittavista opiskeluvälineistä huolehtimiseen.

Oppilaille on laadittu yksinkertaiset hyvän käytöksen toimintaohjeet. Toimintaohjetta noudattaessaan oppilas saa koulun aikuiselta muistukekortin. Mikäli luokka on saavuttanut asetetut tavoitteet, pidetään luokan yhteinen palkintotunti, joka voi olla esim. lautapelien pelaamista tai muuta mukavaa yhteistä tekemistä.

ProKoulu on tutkimustietoon perustuva käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisemisen koko koulun yhteinen toimintamalli. ProKoulun tavoitteena on vaikuttaa koulun työrauhaan, käyttäytymisongelmien esiintymisen sekä oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin.

Kevään aikana alakoulun luokat kilpailevat luokkakisoissa

Alakoulun luokat ovat kilpailleet kevään aikana kolmesti luokkakilpailuissa. Kilpailuissa on ollut erilaisia tehtäviä, joita on kisattu palloiluhallissa ja koulun piha-alueella. Luokkakilpailuissa on ollut havaittavissa hyvää yhteishenkeä ja yli luokkarajat rikkovaa kannustusta. Kevään aikana on vielä kolme kilpailua jäljellä. Viimeisen kilpailun jälkeen jokaisen luokka-asteem voittajaluokalle jaetaan kiertopalkinto.