TURUN KAUPUNGIN TIEDOTE  26.3.2020

Turun Lyseon koulun sisäilmatutkimukset ovat valmistumassa – lähiopetus siirretään väistötiloihin

 

Tiedotimme helmikuussa 2020 sisäilmatutkimusten etenemisestä FCG Oy:n toimesta Turun Lyseon koululla. Tutkimukset ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Tietojemme mukaan tutkimukset valmistuvat huhtikuun loppuun mennessä, kuten aikaisemmassa tiedotteessa ilmoitettiin.

 

Tutkimusten aikana rakennusterveysasiantuntija esitti havaintoihin perustuneita muutoksia tutkimussuunnitelman näytekokonaisuuteen. Muutosten myötä osa kemiallisten yhdisteiden ilmanäytteistä korvattiin materiaalinäytteillä, joilla voidaan paremmin arvioida materiaalien vaurioitumista. Muilta osin tutkimussuunnitelmaa toteutetaan suunnitellussa laajuudessa.

 

Kun ensimmäiset analyysivastaukset valmistuivat, saimme tutkimuksista vastaavalta FCG Oy:ltä suullisesti ennakkotietoja kohteessa tehdyistä havainnoista ja analyysivastausten osoittamista vaurioista. Koulun lattia- ja ulkoseinärakenteissa on havaittu vaurioita ja virheellisiä toteutustapoja käytetyissä materiaaleissa. Vaurioiden osalta todettiin, että niillä on heikentävää vaikutusta sisäilman laatuun. Vesikatossa on myös todettu viitteitä vaurioista, mutta rakenteen tutkimukset ovat vielä osittain kesken, joten kokonaiskuvaa ei katon osalta ole vielä voitu tehdä.

 

Koronatilanteen takia Turun kouluissa on tiloja käyttämättöminä, mikä mahdollistaa korvaavien tilajärjestelyjen toteuttamisen jo kevätlukukauden 2020 ajaksi. Lyseon koulun nykyiset toiminnot mahtuvat koulun pihalla sijaitsevaan Mikaelin koulun tilaan. Ennakkotietojen pohjalta Turun Lyseon koululla tällä hetkellä olevia toimintoja ryhdytään siirtämään muihin tiloihin mahdollisesti jo viikolla 14.

 

Kaupunki varautuu siihen, että koulurakennus tullaan sulkemaan loppuraportin valmistuttua. Soveltuvien väistöratkaisujen järjestäminen on aloitettu sekä oppilaiden etäopiskelun päättymisen varalta kevätlukukaudella 2020 että syyslukukauden 2020 aloittamisen osalta. Väistötilojen selvitystyöhön tuo oman haasteensa se, että kaupungilla on samanaikaisesti selvitettävänä myös neljän muun koulurakennuksen sijoittaminen väistötiloihin. Tällä hetkellä suunnitelmana on, että syyslukukaudesta 2020 alkaen:

  • Kaikki Lyseon koulun oppilaat sijoitetaan tilaelementtirakennukseen Lyseon koululla sijaitsevalle kentälle.
  • Mahdollista on, että yläkoulun oppilaiden sijoituspaikka muuttuu.
  • Väistötilaratkaisuista tiedotetaan heti lisää tilanteen selkiydyttyä.

 

On valitettavaa, että nämä uutiset sekä käynnissä olevat tilamuutokset sattuvat tähän poikkeustilanteeseen. Ymmärrämme, että koulun henkilökunnalla on paljon työtä etä- ja lähiopetusten järjestelyissä. Ymmärrämme myös opettajien ja huoltajien huolen sekä lasten oppivelvollisuuden toteutumisesta että omasta jaksamisestaan. Kaupungin tavoitteena on taata teille terveellinen ja turvallinen oppimis- ja opetusympäristö väistötiloissa.

 

Alustavien tietojen mukaan väistötilojen kokonaissuunnitelma viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn 30.3.2020, jonka jälkeen asia käsitellään myös kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Väistötila-asia on tarkoitus käsitellä lopullisesti kaupunginvaltuustossa 20.4.2020.

 

Tutkimusten loppuraportti ei ole vielä valmistunut, eikä käytettävissämme ole kirjallista materiaalia tutkimustuloksista. Raportti valmistuu huhtikuun loppuun mennessä, ja se tullaan julkaisemaan Turun kaupungin nettisivuilla Ajankohtaiset kiinteistöt -osiossa, jonne luodaan oma sisäilmasivu Turun Lyseon koulun tutkimusmateriaaleille. Ajankohtaiset kiinteistöt osioon pääset osoitteessa http://www.turku.fi/organisaatio/palvelukeskukset/tilapalvelukeskus/ajankohtaiset-kiinteistot

 

Vallitsevan koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia emme valitettavasti voi järjestää tiedotustilaisuutta henkilökunnalle ja vanhemmille. Sisäilmatutkimusten loppuraporttien valmistumisesta, niiden tuloksista ja tulevista jatkotoimenpiteistä aikatauluineen tiedotetaan tarkemmin kevään aikana Wilmassa ja Turun kaupungin ajankohtaiset kiinteistöt -sivulla. Alustavan suunnitelman mukaan Lyseon koulun sisäilmatutkimusten tilanteesta tiedotetaan lisää viikon 17 loppupuolella.

 

Poikkeustilanteen takia pyydämme myös välittämään mahdolliset kysymykset ensisijaisesti palautepalvelun kautta osoitteessa https://opaskartta.turku.fi/eFeedback/fi/Feedback/92-Sis%C3%A4ilma-asiat. Palautteita on mahdollista selata osoitteessa https://opaskartta.turku.fi/eFeedback/fi/PublicSearch, jossa ”Mitä palaute koskee” -kenttään valitaan ”Sisäilma-asiat”. Sähköpostitse toimitettujen kysymysten käsittelyssä voi tällä hetkellä esiintyä viivettä.

 

Turun kaupungin ja Tilapalvelukeskuksen puolesta,

Sisäilma-asiantuntija Johanna Kaipia, johanna.kaipia@turku.fi

Sisäilmapäällikkö Kati Järvi, kati.jarvi@turku.fi