Turun Lyseon 7.luokkien ryhmäytymispäivät (toteemipäivät) Runosmäen nuorisotalolla 19.8. – 22.8.2013

Tänä vuonna Turun Lyseon koulussa aloitti seitsemän uutta seiskaluokkaa. Seitsemännen luokan aloitus on hyppäys lapsen maailmasta nuoren maailmaan. Yläkoulu tuo mukanaan monia uusia asioita koulunkäynnin saralla; uudet opettajat, uusia kouluaineita, uudet koulutilat, mutta oppilaan näkökulmasta monelle ehkä jännittävimmän uuden osan luo uudet luokkakaverit ja koulun muut oppilaat.

Ystävät ja kaverit muodostavat 13-vuotiaalle nuorelle tärkeän tuen, joiden kanssa jaetaan ilot ja surut liittyen heidän arkeensa niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Tämän ikäiselle on tärkeää kuulua ryhmään, kokea hyväksyntää, saada luottoystäviä. Oma identiteetti alkaa hahmottua, ja siinä on ystävillä, kaveriporukalla ja kouluryhmällä suuri merkitys. Tämän vuoksi ei sovi unohtaa, että uuden ryhmän tai luokan aloittaessa pitää huolehtia myös ryhmän jäsenten ryhmäyttämisestä ja sen varmistamisesta, että jokainen kokee kuuluvansa porukkaan. Luokka ei ole vain joukko yksilöitä oppimassa vaan nuoria ihmisiä, joilla on tarve löytää paikkansa, saada hyväksyntää. Oppiminenkin on mukavampaa, kun tietää voivansa tulla hyvällä ja turvallisella mielellä kouluun, kun löytää juttukaverin välitunnilla ja kun tietää, että luokassa voi istua kenen tahansa vieressä niin, että kummallakin on mukava olla. Kun luokkaan muodostuu hyvä henki, niin siellä tsempataan toisia, autetaan pulmissa, ei jätetä ketään yksin.  Silloin ymmärretään,  että kaikilla ei voi olla vahvuuksia samoissa asioissa, ei syrjitä eikä vähätellä,  vaikka joku ei osaisi jotain asiaa eikä myöskään silloin, kun joku on todella hyvä jossain asiassa. Tämä ei synny itsestään,  vaan siinä vaaditaan opettajilta ja koulun muilta aikuisilta systemaattista toimintaa.

Helpottaakseen seiskaluokkalaisten koulun alkua Turun kaupungin Vapaa-aikatoimen Nuorten palvelut järjesti tänäkin vuonna tämän toimintapäivän, niin kutsutun Toteemipäivän. Ensi vuoden toteemipäivän kohtalo on tällä hetkellä vielä auki, koska jo tänäkin vuonna Lyseo oli yksi harvoista kouluista, joille päivää tarjottiin. Toivottavasti yhteistyö jatkuu jossakin muodossa!

Jokaisen luokan päivä kesti yhden koulupäivän ajan, ja Runosmäen nuorisotalo vastaanotti yhden päivän aikana max. kaksi seiskaluokkaa. Luokat lähtivät koululta opettajiensa johdolla, ja päivän keskellä käytiin koulussa syömässä ja sitten taas opettajan johdolla palattiin nuorisotalolle takaisin. Päivä oli kaksiosainen:  toinen luokka aloitti toimintansa alakerrasta nuorisotalon kerhokahvilan puolelta ja toinen yläkerrasta nuorisotalon juhlasalista. Toimintaa oli ohjaamassa Nuorten palveluiden ohjaajat ja lisänä Lyseon työntekijänä  vahvuuteen kuuluva kouluohjaaja. Myös luokkien tukioppilaat olivat mukana työskentelyssä omien seiskaluokkiensa kanssa.

Alakerrassa kerrottiin informaatiota nuorille Turun kaupungin järjestämistä vapaa-ajan palveluista. Turussa toimii useita nuorisotaloja Lyseon oppilaiden asuinalueilla, kuten  Runosmäen nuorisotalo, Maarian nuorisotalo, Moision nuorisotila ja Paattisten nuorisotila. Nuorisotaloilla on erilaista ohjelmaa nuorille iltaisin, vapaampaa ja ohjatumpaa. Lisäksi nuorisotalot järjestävät retkiä, leirejä ja kerhoja. Nuorille toimintaa järjestää myös Vimma keskustassa, jossa on mahdollisuus osallistua erilaisille mm. kädentaidon kursseille. Vimmassa on myös Ohjaamo ja Nuorten Turku, joista saa opastusta moniin nuorten elämään liittyviin asioihin. Keväällä siellä järjestetään mm. kesätyönhakupajoja.

Toteemipäivän aluksi, tiukan tietoiskun jälkeen tiedossa oli rennompaa ohjelmaa, joka aloitettiin nimi- ja tutustumisleikeillä. Alhaalla kunkin luokan oppilaat tekivät omalle luokalleen ns. Toteemisäännöt. Nuoret pohtivat ensin pienemmissä ryhmissä, millaiset asiat kasvattavat luokan yhteishenkeä ja mitkä eivät.  Lopuksi luokka vielä yhdessä päätti omien pienryhmiensä ehdotuksista parhaimmat,  heidän luokalleen sopivimmat säännöt, ja kirjoittivat ne toteemiinsa ja veivät kouluun.

Yläkerran ohjelmassa oli toiminnallisia harjoitteita. Haasteita ryhmälle tarjosivat erilaiset pulmat, joista selvitäkseen vaadittiin uskallusta, heittäytymistä tilanteeseen, rautaisia hermoja ja yhdessä pohtimista. Toimintapisteitä oli kuusi, joilla oppilaat pääsivät muun muassa lentämään matolla, kokoamaan haastavia rakennelmia, selvittämään solmupulmia, ylittämään ”upottava suon”  ja tekemään palapeliä silmät sidottuina. Jotkut tehtävistä haastoivat enemmän kuin toiset, mutta kaikista selvittiin vähintäänkin ohjaajan ja tukioppilaiden tuella ja avulla. Parhaiten selvisivät ne luokat, jotka rohkeasti lähtivät pohtimaan yhdessä ja ottivat toisensa huomioon, malttoivat kuunnella ja myös itse aktiivisesti osallistuivat ongelmanratkaisuun. Yksilöpeliä tai kilpailua tämä päivä ei tarjonnut, vaan ideana oli harjoitella taitoja, joita varmasti tarvitaan myös koulussa, oppitunneilla ja välitunneilla. Toimintapäivänä oppilaat saivat omilta luokkatovereiltaan kannustusta ja oivalsivat, että heillä jokaisella on erilaisia vahvuuksia. Niitä  yhdessä  hyödyntämällä syntyy vahva ryhmä, jossa jokaista tarvitaan. Jokainen oppilas on otettava mukaan, jos halutaan päästä loppuun asti. Ei auta vaikka nopein juoksisi maaliviivalle, jos on tarkoitus edetä ryhmänä.