Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset kurssit

Työelämä-, yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatuksen luentosarja ja kurssi

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin työelämälähtöistä luentosarjaa, jossa yhdistyvät työelämä-, kansainvälisyys ja yrittäjyyskasvatuksen sisällöt ja tavoitteet. Etenkin globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen näkökulma toistui monissa luennoissa. Luentosarja toteutettiin kahden lukuvuoden aikana. Luentojen lisäksi on pidetty workshopeja ja paneelikeskusteluita.

Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot.

Käytännön kuvaus

Luentosarjan yhteyteen kehitettiin opinto-ohjaukseen uusi ”Kansainväliset urat, työelämätaidot ja yrittäjyys globalisoituvassa maailmassa” -kurssi (OP07). Kurssin tavoitteena on esitellä kansainvälisiä uria, työtehtäviä ja yrittäjyyttä sekä globalisoituvassa maailmassa tarvittavia työelämä- ja businesstaitoja. Lisäksi kurssin tavoitteena on nostaa esille, mitä kansainvälisyys tarkoittaa opiskelijoille, työntekijöille, yrittäjille ja yrityksille mutta myös globaalilla tasolla toimiville järjestöille ja niissä toimiville henkilöille. Jokaisessa jaksossa järjestetyt yksittäiset luennot olivat helposti integroitavissa muihin kursseihin. Luennoille osallistuikin opiskelijoita joka jakso myös muilta koulun kursseilta.

Luentosarjaa ja siihen liittyviä paneelikeskusteluja, projekteja ja kyselytunteja suunniteltiin yhdessä opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa yhteisissä suunnittelukokouksissa.

Luentosarjan avausluento pidettiin kansainvälisellä yrittäjyyden viikolla 15.11.2018, jolloin Joukon voima oy:n toimitusjohtaja Jukka Kajan piti Sitä kutsutaan pöhinäksi  -luennon. Luennossa avattiin startup-yrittäjän arkea. Samalla hän kertoi oman tiensä ja urapolkunsa yrittäjäksi. Luennon aikana tutustuttiin myös joukkorahoitukseen ja kestävän kehityksen periaatteisiin ja siihen, miten yritys voi omalla liikeideallaan ja liiketoiminnallaan edistää näiden tavoitteiden toteutumista.

Kriisinhallinta työtehtävänä -luento järjestettiin 3.12.2018. Puolustusvoimien kersantti ja rauhanturvaajana Libanonissa toiminut Julius Savolainen kertoi kansainvälisistä kriisinhallinnan tehtävistä ja omista kokemuksistaan rauhanturvaajana Libanonissa. Lisäksi hän kertoi, mitä rauhanturvauskomento opetti ja minkälaisia taitoja vaaditaan, jos haluaa hakeutua kyseiseen tehtävään.

Kestävän kehityksen -paneelikeskustelu järjestettiin 11.2.2019. Paneelikeskusteluun osallistuivat europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri, Vaasan yliopiston liiketalouden ja viestinnän tohtoritutkijat Lotta Alhonnoro ja Petra Berg, Vaasan yliopiston tekniikan opiskelija Ville Valli sekä ABB:n Global product manager Antti Elo. Paneelissa keskusteltiin, miten kestävän kehityksen teemat ovat esillä eri tavoilla tutkijoiden, poliitikkojen tai yritysten työssä.

I love muovi -workshop toteutettiin yhteistyössä YLE Tieteen kanssa 12. – 13.4.2019. Opiskelijat tekivät yhteistyötä YLE Tieteen tuotannon kanssa tekemällä videotarinan Vaasan lyseon lukion opiskelijoiden tekemän muovinkierrätysastiat kansalaisaloitteen kampanjoinnista YLE:n I love muovi -toritapahtuman yhteydessä Vaasassa. YLE:n I love muovi -kampanjan tavoitteena oli saada suomalaiset näkemään muovi uudessa valossa kiertotalouden näkökulmasta.

Töissä Euroopan parlamentissa -luento järjestettiin 17.5.2019. Euroopan parlamentin tulkki Asta Lähteenmäki kertoi Euroopan parlamentista ja sen päätöksenteosta, EU:n tarjoamista työmahdollisuuksista ja harjoitteluista sekä ajankohtaisista EU-asioista.

Asta kertoi myös Euroopan unionin erilaisista vaihto-ohjelmista ja kannusti hyödyntämään niitä. Erityisesti vapaaehtoistyötä tekemällä voi oppia paljon eri maiden kulttuurista ja parantaa kielitaitoa.

Kirkko työpaikkana -luento pidettiin 29.8.2019. Omasta urapolustaan ja opinnoistaan sekä työkokemuksistaan olivat kertomassa Strasbourgissa kanttoriopiskelija toimiva Jimi Järvinen ja Itä-Suomen yliopistossa teologisessa tiedekunnassa teologiaa opiskeleva Tuukka Kiukkonen. Luento järjestettiin kirkossa Vaasan lyseon lukion naapurissa. Näin luennon miljöö avasi mahdollisuuksia puhua seurakunnasta ja kirkosta työpaikkana eri tavalla kuin koulun juhlasalissa järjestetty luento. Jimi esimerkiksi esitteli kirkon urkujen toimintaa, ja opiskelijat pääsivät myös itse soittamaan urkuja kirkon lehterillä.

Luentosarjan osana ryhmä opiskelijoita osallistui myös Vaasa Climate Change Conferenceen 26.-27.9.2019. Konferenssi toteutettiin yhteistyössä Vaasan yliopiston VEBIC:n eli Vaasa Energy Business Innovation Centren ja Vaasan kaupungin kulttuuritoimen ja Wasa Wildlife festivaalin tukiyhdistys ry:n kanssa. Konferenssin osana toteutettiin interaktiivinen tila, jossa opiskelijat osallistuivat tapahtuman dokumentointiin, järjestivät taidenäyttelyn ja pitivät osallistavaa esitepistettä. Tavoitteena oli haastaa yritysten ja tiedemaailman edustajia tekemään henkilökohtaisia ekotekoja ilmastonmuutoksen estämiseksi. Konferenssin näkökulmana oli nostaa esille, miten tieteen ja teknologian avulla on haettu ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Lisäksi opiskelijoita osallistui konferenssin luennoille ja paneelikeskusteluun. Yhteistyö opetti verkostoissa toimimista ja projektinhallintaa.

Myynti ja markkinointi työnä -luento järjestettiin 13.11.2019. Luennolla Pohjanmaan Expo Oy:n projektivastaava Jasmin Granholm kertoi omasta urapolustaan ja työstään messujen järjestäjänä. Luennon lopuksi tehtiin osallistava tehtävä, jossa opiskelijat pääsivät ideoimaan, miten erityisesti nuoria opiskelijoita voisi rekrytoida osallistumaan messuille entistä aktiivisemmin.

Töissä aitiopaikalla Euroopan unionin komissiossa -luento pidettiin 2.12.2019. Luennolla Euroopan unionin komission virkanainen Helena Laakso kertoi omasta opiskelu- ja työpolustaan Vaasan ylipistosta hallintotieteiden opiskelijasta kansainvälisiin tehtäviin ensin YK:ssa ja sitten Euroopan unionin komissiossa. Keskiössä luennolla oli EU:n tekemä kehitysyhteistyö eri puolilla maailmaa. Samalla opiskelijat kuulivat käytännön vinkkejä, miten päästä kansainvälisiin työtehtäviin ja osallistua kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin.

Miapetra Kumpula-Natrin EU-kyselytunti pidettiin etäkeskustelutilaisuus Teamsissa videokokouksena 29.4.2020. Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri kertoi opiskelijoille oman urapolkunsa politiikkaan ja toi ajankohtaisia terveisiä Euroopan parlamentista ja sen työskentelytavoista koronapandemian aikana. Lisäksi opiskelijat esittivät europarlamentaarikolle kysymyksiä liittyen työhön ja Euroopan unionin ajamiin asioihin.

Luentosarjan järjestäminen on helppo tapa toteuttaa kansainvälisyys-, työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta. Aina ei tarvitse myöskään olla perinteinen luento, vaan luennon tilalla on myös paneelikeskustelu, kyselytunti, workshop tai joku muu projekti. Luentosarja mahdollistaa koululle tarjottavien vierailijoiden hyödyntämisen pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Luentosarja toimii myös alustana sopia laajempaa ja syvempää yhteistyötä luennolla vierailleiden sidosryhmien kanssa. Luennon jälkeen yhteistyötä onkin syvennetty ja jatkettu oppiaineiden eri kursseilla.

Käytännön hyödyt ja tulokset

Luennot auttoivat esittelemään erilaisia kansainvälisiä työtehtäviä ja niissä tarvittavia työelämävalmiuksia. Keskeinen havainto oli se, miten kansainvälisyys kuuluu monella eri työtehtäviin. Myös kestävän kehityksen teema oli mukana tavalla tai toisella näissä työtehtävissä.

Luentosarja toimii omana kurssinaan, mutta tapahtumat ovat integroitavissa helposti myös muuhun opetukseen ja kursseihin, joita on jakson aikana. Luentosarja mahdollisti opiskelijoiden ja muiden opettajien laajan osallistumisen työelämä-, kansainvälisyys- ja yrittäjyyskasvatukseen. Luentosarja lisäsi kollegiaalisuutta myös oman koulun opettajien kesken ja ylitti ainerajoja, kun useammalta kurssilta osallistuttiin samalle luennolle.

Keskeisiä tuloksia olivat kansainvälisiä työtehtäviä esittelevä luentosarja ja työelämä-, kansainvälisyys- ja yrittäjyyskasvatuksen tekeminen näkyväksi osana koulun toimintakulttuuria. Lisäksi opiskelijat pääsivät verkostoitumaan luennolla vierailleiden sidosryhmien edustajien kanssa.

Tutustu lisää

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin työelämä-, yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatuksen luentosarja ja ”Kansainväliset urat, työelämätaidot ja yrittäjyys globalisoituvassa maailmassa” -kurssi – – Lukion työelämäkumppanit -blogi (linkki)

Lisätietoja

Vaasan lyseon lukio

Karoliina Saharinen

karoliinasaharinen@edu.vaasa.fi

Mika Jokiaho

mika.jokiaho@edu.vaasa.fi

Päivämäärä: 15.5.2020