Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Ruotsin kiertotalousoppitunti

Vaasan lyseon lukion A-ruotsin 7. kurssilla syvennettiin opiskelijoiden kestävän kehityksen tuntemusta kutsumalla oppitunnille puhujaksi Vaasan Seudun Kehitys Oy:n projektipäällikkö Göran Östberg. Ajatuksena oli syventää opiskelijoiden kurssilla saamaa tietoutta kestävästä kehityksestä ja erityisesti kiertotaloudesta, johon he pääsivät tutustumaan vieraillessaan jätehuoltoyhtiö Stormossenin omistamassa kierrätysgalleria-Minimossenilla. Opiskelijat kirjoittivat vierailustaan raportin ruotsiksi.

Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot.

Käytännön kuvaus

Opiskelijat laativat Vasekin projektipäällikkö Göran Östbergille etukäteen kysymyksiä kiertotaloudesta, joita he esittivät hänelle kiertotalousoppitunnilla. Lisäksi opiskelijat saivat kotitehtäväksi vierailla kierrätyskeskus Minimossenilla Vaasan Isolahdessa. Heidän tuli ottaa siellä valokuvia ja kertoa ajatuksiaan vierailulta. He haastattelivat myös kierrätyskeskuksen henkilökuntaa ja etsivät mm. netistä vastauksia kysymyksiin, jotka he laativat kiertotalousoppitunnilla. Kysymykset liittyivät muun muassa lajitteluun, myyntiin ja kahvilatoimintaan Minimossenilla, ja niin kysymykset kuin haastattelut toteutettiin ruotsiksi. Saamistaan vastauksista opiskelijat kirjoittivat pienryhmissä yhteenvedot ja palauttivat ne kurssin opettajalle. Kurssin lopuksi opiskelijat saivat kommentoida kiertotalousoppituntia ja kierrätyskeskusvierailua kurssipalautteessa nimettömästi.

Vaasan Seudun Kehitys Oy:n projektipäällikkö Göran Östberg puhuu lukiolaisille kestävästä kehityksestä luokkahuoneessa.

Östberg kertoi kestävästä kehityksestä yleisellä tasolla ja informoi opiskelijoita siitä, mitä Vaasan seudulla tehdään kestävän kehityksen ja kiertotalouden saralla. Koska Vaasan seutu on yksi tärkeimmistä energiateknologian alueista Suomessa (koko maan energiateknologiaviennistä 30% on peräisin Vaasan seudulta), on myös ympäristöasioihin sekä kestävään kehitykseen perehdytty täällä.

Yhteistyö Vasekin ja Minimossenin kanssa syvensi kurssilla käytyä asiaa ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä. Koska teemana kestävä kehitys ei ole helpoimmasta päästä käydä vieraalla kielellä (tässä tapauksessa ruotsiksi), oli hyvä, että saimme laajennettua aihetta vierailijan avulla. Opiskelijat vaikuttivat kiinnostuneilta saadessaan vierailijaksi natiivin kielenpuhujan, ja he innostuivatkin kyselemään spontaanisti kysymyksiä vierailijan esityksen aikana. Lisäksi mielestäni on hyvä, että opiskelijat pääsivät tutustumaan kahteen paikalliseen yritykseen, joista kumpikaan ei ollut heille ennestään tuttu.

Lukio-opiskelijat tekevät ryhmätyötä kestävästä kehityksestä.

Käytännön hyödyt ja tulokset

Yhteistyö Vasekin ja Minimossenin kanssa syvensi kurssilla käytyä asiaa ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä. Koska teemana kestävä kehitys ei ole helpoimmasta päästä käydä vieraalla kielellä (tässä tapauksessa ruotsiksi), oli hyvä, että saimme laajennettua aihetta vierailijan avulla. Opiskelijat vaikuttivat kiinnostuneilta saadessaan vierailijaksi natiivin kielenpuhujan ja he innostuivatkin kyselemään spontaanisti kysymyksiä vierailijan esityksen aikana. Lisäksi on hyvä, että opiskelijat pääsivät tutustumaan kahteen paikalliseen yritykseen, joista kumpikaan ei ollut heille ennestään tuttu.

Opiskelijat pääsivät tutustumaan Vasekin toimintaan vierailijan esityksen kautta. Opiskelijat tutustuivat syvemmin kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen ruotsin kielellä. Lisäksi oppitunnilla perehdyttiin siihen, mitä Vaasan seudulla tehdään kestävän kehityksen edistämiseksi. Opiskelijat tutustuivat myös uudehkoon, paikalliseen kierrätyskeskukseen ja sen toimintaan vierailemalla paikan päällä.

Kontaktit yritysmaailmaan ovat arvokkaita ja vierailijoiden saaminen oppitunneille on sekä tärkeää että virkistävää. Vasek Oy järjestää koululaisvierailuja eri kouluasteille, ja he ilmoittivatkin tulevansa mielellään vierailemaan oppitunneillemme.  Uskon, että tulemme hyödyntämään vierailuja myös tulevilla kursseilla, sillä sen verran onnistunut kokeilu oli sekä kurssin opettajan että opiskelijoiden mielestä.

Lisätietoja

Vaasan lyseon lukio

Tiina Saarinen

tiina.saarinen@edu.vaasa.fi

18.2.2021

Liitteet

Besök på Minimossen (pdf)

Rua7 kurssisuunnitelma(pdf)