Valbara besöksmål

Sydvästra Finlands avfallsservice
Beställ rådgivning. Boka en avfallsrådgivare till skolans evenemang. Rådgivningen är avgiftsfri och skräddarsys efter beställarens önskemål.

Konstis – en sinnesresa i konst | Aboa Vetus & Ars Nova, Åbo
Under Konstis-visningen bekantar man sig med nutidskonst och dess tekniker på ett pragmatiskt och roligt sätt.

Kulturmotion
Kulturmotionvandringarna längs med Aura å kombinerar kultur och motion.

Kurala Bybacke (åk 1-2)  Hantverksmuseet på Klosterbacken (åk 1-2, åk 9)
Se museernas Upplevelsestig.

Regionala danscentret i Västra Finland
Lävitse, verkstad för rörelseuttryck, Liikkuvat, fantasiverkstad, och Dansfaddern

Åbo Filharmoniska Orkester
Skolkonsert och öppna generalrepetitioner, Guidade rundtutrer, Nätkonserter

Åbo Unga Teater
Olika verkstäder

Vattenverksmuseum
Åbo vattenverksmuseum är ett tvåspråkigt museum.
Guidade rundturer för skolgrupper är gratis under vardagar