Upplevelsestigen, åk 3-6

Årskurs 3–6
Upplevelsestigens studiehelheter som är gemensamma för alla elever på årskurs 3–6:

Åk 3

Naturskola i Runsala, vinternatur
Naturskolans lärare skickar inbjudan .

Teater
Klassen väljer programmet och läraren ordnar ett besök.

Film
Veckan ”Elokuvaviikko” (ung. Filmveckan) ordnas på hösten.

Bibliotek
Rundvandring. Följ med bibliotekets meddelanden.

Sibeliusmuseet
Läraren ordnar besök. Museet ordnar guidning.
Se museernas Upplevelsestig.

Födelsedagsinbjudningar
Lek och diskussioner om hållbara val hålls i den egna skolan. Sydvästra Finlands Avfallsservice ordnar födelsedagsinbjudningar på våren under jämna år.

 Åk 4

Naturskola i Runsala, vi undersöker naturen
Naturskolans lärare skickar inbjudan.

Olika yrken-besök
Företagsbesök/besök på skolan.
Läraren/klassen ordnar

Bibliotek
Biblioteket guidar ett Mediestigen-besök. Följ med bibliotekets meddelanden.

Hantverksmuseet eller gården Qwensel
Utveckling av stadskulturen. Läraren ordnar besök.
Museet ordnar guidning. Se museernas Upplevelsestig.

Åk 5

Teater
Klassen väljer programmet och läraren ordnar ett besök.

Bibliotek
Bokprat. Följ med bibliotekets meddelanden.

Åbo slott
Åbo slott skickar inbjudan. Se museernas Upplevelsestig.

Wäinö Aaltonens museum
WAM skickar inbjudan. Museet ordnar guidning.
Se museernas Upplevelsestig.

Åk 6

Företagsbyn
Företagsbyn skickar inbjudan.

Bibliotek
Rundvandring. Följ med bibliotekets meddelanden.

Företagsbesök
Klassen/läraren ordnar.

Aboa Vetus & Ars Nova
Museet skickar inbjudan. Se museernas Upplevelsestig.

Forum Marinum
Forum Marinum skickar inbjudan. Museet ordnar guidning.

 

Bitar från läroplanen:
Som lärmiljöer används förutom skolans lokaler och den egna klassen mångsidigt även den närliggande naturen och den byggda miljön, olika sociala sammanhang och situationer, digitala lärmiljöer samt lokala möjligheter såsom samarbete med naturskolor, museer, företag, medborgarorganisationer samt natur- och vetenskapscentra.

I valet av lärmiljöer och arbetssätt beaktas funktionalitet, erfarenhets- och upplevelseaspekten, användningen av drama och berättelser samt omgivningslärans tvärvetenskapliga karaktär. Målet är att undersöka fenomen inom omgivningslärans olika ämnesområden i naturliga situationer och miljöer. Som lärmiljöer används förutom skolans lokaler och den egna klassen mångsidigt även den närliggande naturen och den byggda miljön, olika sociala sammanhang och situationer, digitala lärmiljöer samt lokala möjligheter såsom samarbete med naturskolor, museer, företag, medborgarorganisationer samt natur- och vetenskapscentra.

Inom undervisningen ska eleverna lära känna flera kulturområden, av vilka ordkonsten, mediekulturen, drama och teater samt muntlig kommunikationskultur är de mest centrala. Eleverna bekantar sig med teater som en konstform och metoder för teateruttryck genom att använda drama som verksamhetsform. I undervisningen bekantar man sig med skönlitteratur, facklitteratur, filmer och medietexter för unga och biblioteket som en resurs som erbjuder allt detta.

Samarbetet med ungdoms-, biblioteks-, motions- och kulturverksamheten, polisen, församlingar, organisationer, företag och andra aktörer i närmiljön såsom naturskolor, museer och ungdomscentraler ökar mångsidighet i lärmiljöer samt stödjer skolans fostringsuppgift.