Motion

För årskurs 1–6 försöker man ordna att eleverna årligen har möjlighet att pröva på olika idrottsgrenar. Idrottsföreningar och andra samarbetsparter ordnar tillfällen då eleverna kan pröva på olika grenar. Lärarens aktivitet har en betydande roll i ordnandet av evenemangen. Aktuellt utbud som riktar sig till årskurs 1–6, årskurs 7–9 och specialgrupper hittas i händelsekalendern.

Upplevelserik motion erbjuds t.ex. under aktiva klassutfärder i maj i Kuppis för årskurs 1–2 och evenemanget Vattenhjältarna för årskurs 4. Evenemanget kan också på eget initiativ ordnas i skolan.

På årskurs 7–9 innefattar Upplevelsestigen för gymnastikens del minst en möjlighet att årligen pröva på olika idrottsgrenar. Skolans idrottsinstruktörer och gymnastiklärare ansvarar för anordnandet av tillfället.

På webbsidan Skolgymnastik finns ett infopaket om idrottsplatser och händelser.
Skolan i rörelse
LiikU

Bitar från läroplanen:
I undervisningen används utöver lokalerna inomhus och utomhus också naturen och byggd miljö. Bibliotek, centrum för idrott, konst och natur samt muséer och många andra samarbetsparter erbjuder mångformiga lärmiljöer.

På alla årskurser förverkligas gymnastikens uppgifter och mål genom att undervisa på ett tryggt och mångsidigt sätt i olika lärmiljöer både inomhus och utomhus så att eleverna görs delaktiga. I undervisningen beaktas på ett ändamålsenligt sätt årstiderna, de lokala förhållandena samt de möjligheter som skolan och omgivningen erbjuder.

Det är viktigt att främja säkert trafikbeteende, när man förflyttar sig till idrottsplatser utanför skolan.