Konsert

Upplevelsestigens konserter riktar sig till elever på årskurs 2 och 7. För elever på årskurs 2 ordnas en konsert på Åbo konserthus. Till konserten skickas en separat inbjudan.

På årskurs 7 kan klassen välja en lämplig konsert ur skokonsertprogrammet av t.ex. Åbo filharmoniska orkester, Åbonejdens musikinstitut eller Turku Jazz ry. Upplevelsestigen erbjuder också valbara besök som kan göras inom ramen för undervisningen i musik på olika årskurser.

Bitar från läroplanen:
På årskurs 3–6 tillägnar sig eleven musikaliska kunskaper och färdigheter genom att musicera, det vill säga sjunga, spela, lyssna, röra sig till musik, improvisera och komponera samt genom tvärkonstnärligt arbete. Innehållet väljs så att eleverna får mångsidig insikt i olika musikkulturer och -stilar. Innehållet ska stödja målen och utnyttja de lokala möjligheterna och elevernas erfarenheter.
Utöver musikaliska kunskaper och färdigheter ska undervisningen också behandla elevernas erfarenheter och iakttagelser gällande musik och musicerande i olika miljöer i och utanför skolan.
De möjligheter som konst- och kulturinrättningar och andra samarbetspartner erbjuder ska användas i undervisningen.
På årskurs 7–9 inspireras eleverna av glädje i lärandet, en atmosfär som sporrar kreativt tänkande och positiva musikupplevelser och stärker elevernas vilja att utveckla sina musikaliska färdigheter.

De möjligheter som konst- och kulturinrättningar och andra samarbetspartner erbjuder ska användas i undervisningen.