Bibliotek

Alla elever inom den grundläggande utbildningen i Åbo besöker biblioteket minst en gång per år (många elever varje vecka). Biblioteksbesöken görs till närbiblioteket, biblioteksbussen eller huvudbiblioteket. Biblioteket ordnar guidning och boktips för många olika årskurser.
Bekanta dig med Upplevelsestigen på Åbo stadsbibliotek.

Här hittar du lästips för skolbarn.

Nätbiblioteket Vaski

Bitar från läroplanen:
På årskurs 1–2 utvidgas lärmiljön till områden utanför klassrummet genom att eleverna bekantar sig med skolbiblioteks- eller närbiblioteksverksamheten och med olika kulturevenemang för barn.

På årskurs 3–6 ska eleverna uppmuntras att använda olika typer av källor, till exempel muntliga, audiovisuella, tryckta och elektroniska källor, söktjänster och bibliotekstjänster och samtidigt bedöma om informationen de hittat lämpar sig för ändamålet (I4)

Att förstå språk, litteratur och kultur på årskurs 3–6 (I4): Det lokala kultur- och medieutbudet, till exempel bibliotek, film, teater och museer utnyttjas i undervisningen. Eleverna reflekterar över olika mediekulturella uttryck och diskuterar mediernas roll i sin vardag. De medverkar i skolans kulturevenemang och i planeringen av dessa. Eleverna uppmuntras till att aktivt och mångsidigt använda bibliotekstjänster, hitta intressant läsning och att läsa och skriva på fritiden.

På årskurs 7–9 bekantar sig eleverna på ett mångsidigt sätt med ungdomsböcker och klassiska och moderna verk samt faktaböcker. Eleverna uppmuntras att använda bibliotekstjänster både aktivt och mångsidigt.