Beställningssedel

 

Då klassen besöker ett avgiftsbelagt besöksmål fyller läraren i  en beställningssedel.

Läraren lämnar informationen på blanketten till skolsekreteraren senast två veckor före evenemanget.