Beställningssedel

Då klassen besöker ett avgiftsbelagt besöksmål fyller läraren i och skriver ut en beställningssedel och ber rektorn skriva under blanketten.

Den undertecknade beställningssedeln fungerar som inträdesbiljett till besöksmålet.

Det lönar sig att skriva ner det slutliga priset på blanketten tillsammans med faktureraren först då det är klart hur många som kommer att delta.