Åbo domkyrka

Besök till Åbo domkyrka hör till Upplevelsestigen som en viktig del av historia på årskurs 7.  Besökets syfte är att undervisa eleverna om Åbos historia, berätta om kyrkans centrala roll i samhället på medeltiden samt ge eleverna verktyg för att skapa sin kulturidentitet.

Målet är att ordna besöket till domkyrkan under hösten. Guidningen räcker ca 35 minuter, besöket går alltså att ordna under en lektion.

Under guidningen utövas inte religion, så alla elever kan delta.

Bokningar görs till domkyrkan, tfn 02 261 7100. Bokning av guidning måste göras minst en vecka före det planerade besöket. Då man bokar guidningen lönar det sig att nämna att det är frågan om ett besök inom ramen för Upplevelsestigen och att ge lärarens namn och telefonnummer samt berätta hur stor gruppen är. Guidningar ordnas varje dag under kyrkans öppethållningstider dvs. dagligen kl. 9.00–18.00.