Rektors hälsning inför vårterminen 2024: Frisk medvind för Arbis

Frisk medvind för Arbis!

Det är med glädje och stolthet vi kan notera att det aldrig har gått så bra för Åbo svenska arbetarinstitut ”Arbis” som under hösten 2023. Vi har aldrig förr under våra 115 år lockat så många studerande!

Därför är det extra inspirerande att få presentera ett nytt och fräscht studieprogram för våren 2024. Vi erbjuder en mängd nya kurser och föreläsningar varvade med gamla godingar. Likaså innehåller utbudet kortkurser, veckoslutskurser och terminslånga kurser på både dag- och kvällstid. Vi hoppas att så många som möjligt ska hitta något som passar in i livssituationen.

För min egen del är detta det 22:a och sista studieprogrammet jag som rektor under närmare 11 år har fått vara med att skapa tillsammans med våra planerare och kreativa lärare. FM Cecilia Hindersson tar över rektorskapet 1.2.2024.

 År 2024 har Undervisnings- och kulturministeriet utlyst till ”Temaåret för bildning”. Trots det blåser det en del motvind från statligt håll. Den statliga finansieringen för den fria bildningen skärs ner mer än någonsin 2024. Detta i en tid då man borde överbrygga den ekonomiska svackan med att satsa på bildningen som en investering för framtiden. Dessutom förs det just nu en diskussion inom Åbo stad om det svenska och finska arbetarinstitutets gemensamma hus vid Kaskisgatan 5 skulle säljas, all dagverksamhet upphöra och kvällsundervisningen splittras till olika skolor runt om i staden.    

 Trots utmaningarna ser vi fram emot en ljus vår för Arbis. Vår styrka är det växande antalet studerande i kombination med professionella lärare och planerare och ett lockande utbud!

 Välkommen till oss på Arbis!

Sixten Westerby, rektor

REKORDHÖST FÖR ARBIS 2023!

Pressmeddelande 28.12.2023

REKORDHÖST FÖR ARBIS!

Aldrig förr under sina 115 år har Åbo svenska arbetarinstitut ”Arbis” haft så många studerande under en hösttermin som i år. Jämfört med förra rekordhösten 2019 inför coronanedstängningen nådde Arbis ett resultat på +7,7% nu i höst. Jämfört med bottennoteringen år 2010 har Arbis deltagarantal vuxit med över det dubbla – med drygt 111%! Går våren 2024 lika bra som hösten 2023 kommer Arbis att ha nästan 3300 deltagare under läsåret 2023-2024.

Unga vuxna den största åldersgruppen

Åldersmässigt var gruppen 25-34 år fortfarande Arbis största under 2023 följd av 65-74-åringarna. Det är unikt att ett arbetarinstitut når också så många unga vuxna! 28,3 % av Arbis studerande var män. Också den procentandelen har vuxit något jämfört med tidigare år.

Många olika modersmål

Arbis är en mycket internationell samlingsplats. Arbis räknade in jämnt 40 olika modersmål bland sina deltagare under 2023. Två tredjedelar hade svenska som modersmål, lite mer än var femte hade finska som modersmål och drygt var tionde hade ett utländskt modersmål. Bland de utländska modersmålen toppar engelskan listan, följd av tyskan, ryskan och spanskan. Trenden är den att både de med finska och utländska modersmål ökar mest i proportion.

Keramiken och svenskan de populäraste ämnena

Under 2023 var det svenskan och keramiken som ämnen som lockade mest deltagare. Som enskild kurs blev dock möbeltapetseringen först fullsatt. Sett ur ett större helhetsperspektiv är det de olika yogorna som fortfarande är de populäraste även om yogaintresset verkar avta något. Den föreläsare som attraherade mest åhörare var den rikssvenske författaren Herman Lindqvist följd av f.d. Rysslandskorrespondenten Kerstin Kronvall och f.d. ambassadören René Nyberg.

Vissa orosmoln för framtiden

Trots den starka uppgången för Arbis blåser en del motvind för den fria bildningen dels från statligt och dels från Åbo stads håll. Nedskärningarna av statsanslagen för den fria bildningen har aldrig varit så stora som de blir 2024. Arbis har därför varit tvunget höja kursavgifterna något inför våren 2024, men mycket moderat. Hur det blir till hösten 2024 bestäms senare. Diskussionen om att få bevara Kaskisgatan 5 som de båda arbetarinstitutens hus fortsätter också. Hotbilden är att Åbo stad säljer fastigheten och att all dagundervisning upphör och kvällsundervisningen splittras och förläggs i olika skolor runtom i Åbo.

Anmälningstiden till vårens kurser pågår

Den som vill delta i vårens kurser och föreläsningar kan fortgående anmäla sig via www.aboarbis.fi. Många kurser är redan fullsatta, men det lönar sig alltid att anmäla sig på väntelistan. Anmälningssituationen lever hela tiden och Arbis meddelar genast den första på väntelistan om någon plats blir ledig. Vårens första kurs börjar 8.1 och den sista slutar strax före midsommar.

God jul och gott nytt år!

Vi tackar för höstterminen och önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

Kundbetjäningen är öppen igen fr.o.m. måndag 8.1.2024.

Anmälningen till vårens kurser och föreläsningar är öppen på adressen www.aboarbis.fi. Välkommen till vårterminen 2024 med oss!

 

De båda arbetarinstitutens hus vid Kaskisgatan 5 i vågskålen

Ett konslutförslag ligger till grund för den diskussion som startat kring framtiden för det hus vid Kaskisgatan 5 där både Åbos svenska arbetarinstitut och Turun suomenkielinen työväenopisto i dag verkar. Avstår Åbo stad från huset upphör troligen dagverksamheten och kvällsverksamheten förläggs i huvudsak runt om i stadens vanliga skolor – i första hand troligen i stadens gymnasiebyggnader.

Studerandeföreningen vid Työväenopisto har startat en namninsamling för att rädda huset. Nedan Yle Åbolands reportage om dagsläget där både direktören för bildningssektorn i Åbo Timo Jalonen och ordförande för studerandeföreningen vid Työväenopisto ger sin syn på den aktuella frågan. Klicka på länken nedan om detta intresserar dig.

Åbo stad vill sälja Arbishuset – all dagsverksamhet kan upphöra

https://svenska.yle.fi/a/7-10046608

Källa: Svenska.yle.fi 8.12.2023

Anmäl dig till vårens kurser och föreläsningar fr.o.m. tisdag 12.12.2023 kl. 18.00

Åbo svenska arbetarinstituts ”Arbis” studieprogram finns ute på nätet på www.aboarbis.fi och kommer i tryckt form 11.12.  Anmälningstiden till vårens kurser och föreläsningar börjar tisdag 12.12 kl. 18.00 på www.aboarbis.fi. Arbis kansli håller kvällsöppet samma kväll för den som inte vill eller kan anmäla sig via nätet. Den första kursen på vårterminen börjar 8.1 och den sista slutar 14.6.

Många kursnyheter

I och med våren startar Arbis upp bl.a. en helt ny kammarkör ”Chorus 1249”. Körens namn kommer från år 1249 då dominikanerna grundade S:t Olofs klosterskola i Åbo. Kören tar upp verk från medeltiden, renässansen och den tidiga barocken under Anneliina Rifs ledning. Arbis bjuder också på en serie med matlagningskurser – en del med turkisk inspiration tillsammans med näringsterapeuten Özgür Alaattinoglu.  Arbis arrangerar också två kurser där man kan avlägga hygienpass, vilket många brukar ha behov inför bl.a. sommarjobbet.

På den fysiska sidan erbjuder Arbis en ny kurs i bl.a. hiphop för nybörjare samt en kurs i den finländska motionsformen Asahi. Nytt för i vår är att en del av Arbis motionskurser kommer att hållas i gymnastiksalen i daghemmet Port Arthur. Inom hantverket startar Arbis upp en ny kurs i makramé medan Strömsös Lee Esselström håller ett stickveckoslut i mars. Inom konsten kan man bl.a. lära sig att måla stenar som prydnad i trädgården eller någon annanstans.

Samhällsaktuella onsdagsföreläsningar

Arbis uppskattade onsdagsföreläsningar fortsätter under våren. Den första ges 17.1 inför vårt presidentval under rubriken ”Taktikerande presidentval – förr och nu” tillsammans med PD och FD Claus Stolpe. Senare under våren tar onsdagsföreläsningarna upp dagssituationen med gäng och droger på Åbos gator och de ökade bedrägerierna på nätet och hur man kan skydda sig mot dem. Under en lite längre kvällsföreläsning i mars får man lära sig grunderna för att bli aktieplacerare.  Dessutom bjuder föreläsningsserien på lokalhistoria om slaget vid Bengtskär och om utskärens vindpinade och slitstarka folk under århundraden.

Mera om allt detta och mycket till finns nu att läsas på nätet. Arbis tryckta studieprogram kommer från tryckeriet 11.12 och delas ut bl.a. via Luckan och stadens svenska skolor och dagvårdsenheter.

 

Finska elevföreningens adress: Bevara institutshuset för Arbetarinstituten

Turun työväenopiston opiskelijat ry.  samlar in namn till en adress både till pappers och elektroniskt via den länk ”Säilyttäkää opistotalo työväenopistoilla – Bevara institutshuset för Arbetarinstituten

Turun Sanomien (17.11.2023) artikkelin mukaan Turun kaupunki on suunnittelemassa Turun työväenopiston ja Åbo svenska arbetarinstitutin opistotalon, ja myös sen tontin myyntiä. Perusteluna on esitetty, että opistotalo kaipaa remonttia ja että se tulisi liian kalliiksi. Jos näin kävisi, hajasijoitettaisiin opetus Turun eri kouluihin. ”

Finska elevföreningen har lagt fram sina ”pappersadresser” för namninsamlingen i institutshusets café och på 2 och 5 våningen i närheten av respektive instituts kansli.

Työväenopistojen opistotalo

Studieprogrammet för våren 2024 är nu publicerat!

Det är dags att plocka fram kalendern för nu finns studieprogrammet för våren 2024 på nätet! Anmälningstiden börjar tisdagen 12.12 kl 18.
Den första kursen, introduktion till träslöjd och snickeri, börjar 9.1 och den sista, fältkurs i arkeologisk utgrävningsteknik, avslutas 14.6. Utöver de alltid populära kurserna i t.ex. olika språk, konditionsträning, matlagning, hygienpass och keramik erbjuder vi också nyheter så som hiphop, Chorus 1249 – en helt ny kammarkör, och makramé.
Arbis onsdagsföreläsningar fortsätter under våren med ämnen som aktieplaceringar, nätbedrägerier, artros och slaget om Bengtskär.
Bekanta dig med kursutbudet på adressen www.aboarbis.fi
Välj ”Vårtermin” under Period, så öppnas vårens kurser och föreläsningar som är hela 110 stycken!
Hur vill du utveckla dig och dina kunskaper i vår?

Arbis onsdagsföreläsning 15.11 kl. 18.00: Tapeter och kakelugnar – spännande interiörer från 1700- och 1800-talet

Tapeterna och kakelugnarna hör till de vackraste interiörerna i många gamla hus bl.a. i Åbo. Under Arbis onsdagsföreläsning 15.11 kl. 18.00-19.30 belyser FM Eija Suna kakelugnar och tapeter från 1700-talet till 1800-talets slut. Stilen och tekniken förändrades i takt med tiden, platsen och den sociala klassen. Resultatet blev en mycket stor variation i både tapeter och kakelugnar. Föreläsaren Eija Suna har en mångårig bakgrund som byggnadsforskare vid Åbo landskapsmuseum. Avgiften för förhandsanmälda är 8 € om man anmäler sig senast kl. 15.00 på onsdag via www.aboarbis.fi. Avgiften för anmälning vid dörren är 12 €.  Följande och därmed höstens sista onsdagsföreläsning på Arbis vid Kaskisgatan 5 ges 22.11 då Malin Ahlbeck föreläser om ”Mitt Ukraina”.