Anmälningstiden till höstens kurser och föreläsningar börjar onsdag 11.8 kl. 18

Anmälningstiden till höstterminens Arbiskurser och -föreläsningar börjar onsdag 11.8.2021 kl. 18.00. Du kan anmäla dig här på Arbis webbplats eller på kansliet vid Kaskisgatan 5. Studieprogrammet publiceras på webben senast under midsommarveckan och i tryckt format i början av augusti.

Välkommen på kurs!

The enrolment for the Autumn term of 2021 starts on Wednesday, 11/8/2021, at 18:00. You can enrol either online at Arbis’ webpage or at the office at Kaskisgatan 5. The study programme will be published online by week 25 and as a brochure in the beginning of August.

Welcome!

Fågelsång i försommarnatten fredag 4.6 kl. 22-02

Coronaläget medger nu att max. 10 personer får samlas förutsatt att säkerhetsföreskrifterna efterföljs. Det betyder att Arbis kan som planerat fågelvandra i försommarnatten fredagen den 4 juni kl. 22-02 tillsammans med fågelguiden Hans G. Hästbacka. Fågelvandringen görs till fots ca 4 h med fokus på nattsångarna. Vi lyssnar på sången och lär oss mera om utbredning, levnadsvanor och häckningsbiotoper. Ta med dig varma kläder och lämpliga skodon, en handkikare, en fågelbok och ett sittunderlag. Eftersom vi pausar under vandringen kan det vara bra ha med sig också en termos med något varmt och lite tilltugg. Någon kursplats finns ännu kvar så anmäl dig via den elektroniska kursportalen eller kontakta Arbis kansli. Exkursionen sker natten mot lördag så att vi lugnt kan vandra in på de stämningsfulla småtimmarna. Samling vid Hallisforsens parkering.

Foto: Kayla Farmer/Unsplash

Arbis timlärare Rosi Djupsund medaljör

Arbis timlärare och dirigent för kören Cantralla, Rosi Djupsund, har erhållit en av årets Svenska folkskolans vänners Hagforsmedaljer. Arbis gratulerar!

Arbis f.d. timlärare i svenska, Kim Lindroos, har erhållit ett av SFV:s Svensklärarpris medan Arbis föreläsare Gustav Wickström har ärats med en av årets Folkbildningsmedaljer. Arbis gratulerar även herrarna!

Läs nyheten på Svenska Yles webbplats!

Vill du vikariera som planerare på Arbis i höst?

Åbo svenska arbetarinstitut söker en vikarie som planerare med kansliuppgifter till institutets kansli i Åbo. Föräldraledighetsvikariatet är på ca 50 % och omfattar i detta skede tiden 9.8-31.12.2021. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. kursplanering, kundbetjäning, marknadsföring samt att handa delar av Arbis ekonomi- och administrativa funktioner.

Arbetet förutsätter en viss flexibilitet gällande arbetstiden och möjlighet att vid behov också jobba kvällstid. Lönesättning utgående från kollektivavtalet AKTA. Anställningens deltidsstorlek avgör den slutliga lönesättning.

Den som väljs bör ha högskoleexamen och gärna också studier i pedagogik och/eller lärarerfarenhet.  Den sökande bör ha utmärkta kunskaper i svenska samt tillräckliga kunskaper i finska och engelska. Dessutom krävs erfarenhet av att jobba med olika dataprogram.

Befattningen besätts för tiden 9.8.2021-31.12.2021 med prövotid. Ansökan görs elektroniskt via webbplatsen kuntarekry.fi.

Tilläggsinformation ger rektor Sixten Westerby tfn 040 847 4274 eller sixten.westerby@turku.fi.

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo. I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.

Foto: Karolina Grabowska / Pixabay

Samtalskurs i danska för svenskspråkiga, kortkurs 5 ggr, distanskurs fr.o.m. 12.4

Arbis kursverksamhet sker helt på distans under våren p.g.a. den rådande coronasituationen. Följande kurs Arbis erbjuder är konversationskurs i danska för svenskspråkiga d.v.s. et samtalefokuseret sprogkursus for dig, som gerne vil blive bedre til at kommunikere på dansk. Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle emner fra det danske samfund og kulturliv. Vi vil sammen forsøge at knække koden til det danske sprog og blive i stand til at føre en samtale på dansk. Kursen pågår fem måndagskvällar med start 12.4 kl. 19.30-21.00.  Anmäl dig via den elektroniska kursportalen senast 7.4.  Deltagarna ska kunna svenska och gärna gått t.ex. Arbis introduktionskurs i danska. Lärare är Frederik Braae med magisterexamen i lingvistik och med danska som modersmål. Han har erfarenhet av att bl.a. undervisa i danska för anställda på Finlands riksdag. Läraren skickar de anmälda datalänken före kursstarten.

Lär dig sjunga på distans med start i april

Är du nybörjare eller vill du annars utveckla din röst? Via Arbis får du individuell handledning och stöd i att hitta en fri andning och en naturlig tonbildning. Du lär dig grunderna i röstfysiologi, frasering och tolkning samt övar för att motarbeta rampfebern. Det utlovar Arbis distanskurser i solosång.  Herrkursen börjar 12.4 och damkursen 13.4. Båda kurserna pågår sex veckor och har ströplatser kvar. Anmäl dig via länken kurser/anmälningar på denna sida senast onsdag 31.3. Läraren, MuM Anneliina Rif Tokazier, är utexaminerad från den solistiska avdelningen vid Sibelius-Akademin och tillämpar inslag av Estillmetoden i sin undervisning. Hon kontaktar personligen alla dem som får plats på kursen med praktisk information om själva distansundervisningen.

Vad vill du studera vid Arbis? Kom med kursförslag!

Har du förslag på kurser eller föreläsningar? Vi på kansliet håller på att inleda planeringen av höstterminens studieprogram och tar gärna emot nya idéer. Kontakta oss per e-post arbis(at)turku.fi eller per telefon 0449074737 och berätta gärna också om du har tips på lärare. Vill du vara anonym kan du lämna in ditt förslag på papper i Arbis postlåda utanför institutshuset.

Yogahelg på distans 12-13.3

Arbis erbjuder en hel helg med yogarelaterade kurser 12-13.3 med yoga- och meditationsläraren Luisa Blumenthal. Läs mer om kurserna och anmäl dig senast torsdag 11.3 via länkarna nedan! Varje kurs kräver en separat anmälan.

Fredag 12.3
Tantra – den praktiska livsvetenskapen, distansföreläsning fre. 12.3 kl. 18.00-19.30

Lördag 13.3
Yogan och den fina energin, för kvinnor och män, marslördagen 13.3, distanskurs

Söndag 14.3
Yogaworkshop – mantra och kirtan, för kvinnor och män, marssöndagen 14.3, distanskurs

Distansföreläsning om Jäkärläkulturen 10.3

Känner du till den unika Jäkärläkulturen – stenåldersboplatsen i norra Åbo? Arkeologen Jan Fast berättar onsdag 10.3 kl. 18.15-19.45 om områdets särdrag och historia och det man vet om de unika fynd man hittills hittat. Föreläsningen ges i realtid via en länk som skickas till de anmälda efter anmälningstidens slut. Läs mer om föreläsningen och anmäl dig senast 10.3 kl. 12 i den elektroniska kursportalen!