Föreläsning: Beskärning av träd och buskar 9.3

Har du ett äppelträd i trädgården som du inte vet hur du ska beskära? För många av oss är skötselbeskärning av vedartade växter i trädgården ett stort frågetecken. På föreläsningen den 9 mars kl. 18-19.30 går vi igenom hur och när det lönar sig att beskära olika buskar och träd och vad beskärningen leder till. Är det alltid nödvändigt att beskära? Vart ska man föra beskärningsriset? Vi tar också en titt på beskärningshygienen. En stor del av våra träd förökas genom ympning, så vi går dessutom igenom ympningens olika arbetsskeden och arbetshygien.

Anmäl dig senast 9.3 kl. 15 via den elektroniska kursportalen.

Vårens första onsdagsföreläsning: Queera minnen 2.3

Det har gått ca 50 år sedan homosexuella handlingar ströks ur den finska  strafflagen. Diskriminering, stigmatisering och skam har präglat den queera  historien och skapat en kultur av hemlighållande och självcensur. Vilka spår har  normbrytande begär, handlingar och könsuttryck lämnat i kulturen? Hur kan vi  tolka historiens tystnader och det som inte får benämnas? Vilka röster och  perspektiv är osynliga i dag?
Författaren och litteraturvetaren Rita Paqvalén, som är aktuell med boken Queera minnen, föreläser på Arbis onsdag 2.3 kl. 18-19.30. Anmäl dig senast 2.3 kl. 15 via den elektroniska kursportalen! Avgift för förhandsanmälda 8 €, vid dörren 12 €.

Kurs i cityodling

Skaffa dig gröna fingrar i stadsmiljö! Under tre kvällar lär vi oss att odla på fönsterbrädet, balkongen eller ute i krukor och lådor! Kursen går tre onsdagar kl. 17.45-19.15 börjande 8.3. Anmälan via kursportalen här senast 28.2.

Arbis övergår stegvis till närundervisning fr.o.m. 7.2.2022

Från och med 7.2.2022 övergår Arbis stegvis till närundervisning. I och med att coronarestriktionerna har lättats kommer en stor del av de kurser som i början av januari överfördes på distans nu kunna inleda sin närundervisning. Övergången sker stegvis under februari månad i den takt lärarna ser det vara mest lämpligt för respektive kurser. Det betyder att distansundervisningen för vissa kurser fortsätter ännu under hela februari och att en del kurser kommer att ges på distans t.o.m. hela våren till slut. Arbis meddelar alla studerande personligen ca en vecka innan en kurs övergår från distans till närundervisning. Datumen och klockslagen förblir alltid desamma.

De kurser som inte överfördes på distans i januari börjar med sin närundervisning i slutet av februari eller i början av mars. I gengäld är de kurserna i mån av möjlighet förlängda i slutändan under våren och försommaren. Alla kursanmälda har i början av januari fått ett mejl av Arbis med de senarelagda kursdatumen. De finns också uppdaterade i den elektroniska kursportalen. Eftersom kursstarterna har senarelagts går det fortfarande bra att anmäla sig till de här kurserna. Det lönar sig också att ta emot en köplats i fall att kursen redan är fullbokad eftersom situationen hela tiden lever.

Alla onsdagsföreläsningar i januari och februari är inhiberade. Onsdagsföreläsningarna börjar alltså 2.3 med Rita Paqvalén och ”Queera minnen” följd av ”Beskärningar av träd och buskar” med Mikaela Suoniemi 9.3. Också till föreläsningarna ska man anmälda sig via den elektroniska kursportalen.

Nya kurser i akustisk gitarr

I mars startar två nya kurser i gitarrspel. Har du länge velat börja spela gitarr? Eller har du redan grundkunskaper i gitarrspel? Kom med och lär dig grunderna eller fortsätt att utvecklas i gitarrspel! Vi går tillsammans i gruppen igenom ackord och melodier och spelar låtar i olika stilar. Ta med din egen gitarr. Vid behov finns det också gitarr att låna. Läraren Martin Nybacka är musikpedagog med gitarr som huvudämne.

 

Kursen för nybörjare börjar tis. 1.3 kl. 17.30-18.15

Kursen för längre hunna börjar tis. 1.3 kl. 18.30-19.15

Anmäl dig via vår kursportal senast 21.2.2022.

Distansyoga för dig som ska föda eller nyss fött

Arbis startar kommande vecka upp två distansyogakurser för blivande eller nyss blivna mammor. Kursen ”Gravidyoga” börjar på torsdag eftermiddag 27.1 kl. 16.45 och ”Yoga efter förlossningen” på onsdag förmiddag 26.1. Anmälningstiden på www.aboarbis.fi går ut kvällen före kursstarterna.  Eftersom kurserna ges på distans kan man delta oberoende av var man är eller bor bara internetuppkopplingen fungerar. Läraren skickar en videolänk till de anmälda. Det enda du behöver är ett mjukt underlag för yogan och filt och kudde för avspänningen. Om du vill kan din partner/stödperson också delta, men båda anmäler sig i så fall separat. Kurserna leds av yoga- och meditationsläraren Luisa Blumenthal.

 

Arbiskurser på distans!

Närundervisningen på Arbis börjar först 28.2, men en hel del kurser startar på distans redan före det. Klicka på kursnamnet nedan för att läsa mer om respektive kurs. På samma sida kan du sedan anmäla dig. Undervisningen sker i realtid via den länk du får av din lärare. Välkommen att ta del av vårterminen t.ex. från ditt eget vardagsrum!

Hälsa och motion:

Språk:

Blandat:

Swedish courses:

Many of our courses are offered online during the spring term. The teaching is conducted in real time via a link that the teacher will send to the course participants. We have listed below some courses that will begin during the upcoming weeks. Have a look!

Arbis närundervisning senarelagd till 28.2.2022

P.g.a. av det allvarliga coronaläget i regionen och statsrådets rekommendationer är Arbis terminsstart för kurserna med närundervisning uppskjuten till måndag 28.2.2022. En del kurser kommer att flyttas ut på nätet som distanskurser.  Arbis meddelar de studerande direkt om det alternativet. De som eventuellt inte vill delta på distans har rätt att annullera sitt deltagande kostnadsfritt om man meddelar därom före kursstarten.

De kurser som från början var planerade att börja på distans startar givetvis helt enligt planerna.

Arbis kursstart senareläggs till 17.1.2022

P.g.a. av de rådande coronarestriktionerna i regionen får Arbis inleda sin kursverksamhet under vårterminen först 17.1.2022.  Det betyder att alla kurser som skulle ha börjat före det har fått ett senare startdatum.  De nya datumen och kurspriserna finns i de uppdaterade kursbeskrivningarna på nätet och är också meddelade dem som anmält sig till kurserna.

Coronarestriktionerna innebär samtidigt att vårterminens första föreläsning 12.1 ”Välfärdsområdesvalet: Vad, vem och varför?” med Siv Sandberg är inhiberad. Föreläsningen är inte heller lämplig att ges på distans, vilket betyder att den tyvärr helt utgår ur Arbis vårprogram.