Tills vidare enbart distansundervisning på Arbis och Työväenopisto

Foto: Free-Photos / Pixabay

(suomeksi alla)
(in English below)

Åbo svenska arbetarinstitut ”Arbis” är stängt under våren 2021

Åbo stads bildningssektor har p.g.a. coronasituationen beslutat (16.2.2021) att såväl Arbis som Työväenopisto får ge enbart distansundervisning under våren 2021. Kurser som inte ges på distans ställs in – ingen närundervisning. Beslutet gäller tills vidare.

Institutens kanslier betjänar på distans per telefon eller mejl. Anmälningstiden till höstens Arbiskurser börjar onsdag 11.8.2021 kl. 18.00 på www.aboarbis.fi.

Turun suomenkielinen työväenopisto on suljettu keväällä 2021

Turun kaupungin sivistystoimialan päätöksen mukaan (16.2.2021) koronaturvatoimena vain etäopetus on sallittua Työväenopistossa sekä Arbiksessa keväällä 2021. Lähiopetusta ei ole. Päätös on voimassa toistaiseksi. Kurssit jotka eivät ole etäopetuksessa keskeytetään. Syksyllä alkaneista vuoden kursseista palautetaan kevään osuus kurssimaksuista oppilaille.

Työväenopiston toimisto palvelee etänä puhelimitse ja sähköpostilla: 02- 2629 811 ja www.turuntyovaenopisto.fi.

The adult education centers of Turku/Åbo are closed in the spring of 2021

Because of the Covid-19 situation Työväenopisto and Arbis are closed during the Spring 2021. The courses that have begun remotely will continue online. Contact the offices for further information by e-mail or by phone.

 

Arbis: arbis@turku.fi; 044 907 4737

Työväenopisto: tyovaenopisto@turku.fi; 02-262 9811    

Sixten Westerby                                     Sanna Orusmaa

rektor/Arbis                                             rehtori/Työväenopisto

Närundervisningen på Arbis börjar tidigast 1.3.2021

På grund av rådande coronaläge har ledningen för Åbo stads bildningssektor beslutat (27.1.2021)  att Arbis och Työväenopisto får inleda sin närundervisning tidigast 1.3.2021 om epidemisituationen då medger det. Institutens webbsidor uppdateras kontinuerligt.

Många kurser har möjlighet att börja på distans från början av februari. Instituten eller lärarna kontaktar dig i fall att den kurs du anmält till ges på distans.

No in-class teaching in February

Due to the prevailing coronavirus situation, no in-class teaching is arranged at Arbis or Työväenopisto in February. In-class teaching starts on 1/3/2021 if possible. Please follow the institutes’ websites for latest information.

Some courses will, however, start remotely in the beginnig of February. If that is the case with some of your courses, the education centres and/or the teacher will be in touch with you.

Starten för vårens kurser

Coronaläget lever hela tiden.

25.1 informerade Finlands regering och THL om en skärpt modell för att bekämpa epidemin.  Utifrån den torde coronasamarbetsgruppen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 26.1 slå fast rekommendationerna för sydvästra Finland.  De rekommendationerna utgör i sin tur grunden för det beslut den coronagrupp inom Åbo stad som handhar bl.a. Arbis fattar. Beslutet för Arbis del är att vänta senast på onsdag 27.1.

Efter det anpassar Arbis sin verksamhet enligt de nya rekommendationerna enligt någon av följande punkter:

  • I första hand eftersträvas närundervisning med rådande säkerhetsbestämmelser. Detta i enlighet med hur verksamheten under hösten 2020 sköttes.
  • I andra hand erbjuds så många kurser som möjligt på distans. Tyvärr kan en del kurser av olika skäl inte ges på distans.
  • Vid behov förkortas eller senareläggs en del kurser om möjligt.
  • I sista hand ställs kurser helt in.

Arbis meddelar så fort tiden medger per mejl de deltagare som anmält sig till kurserna vilka av ovanstående förändringar som erbjuds. Meddelas inget börjar kurserna enligt rådande schema som går att läsa på denna sida under Kurser/Anmälningar.

Arbis vårkurser startar tidigast 1.2.2021 – den sista slutar 20.6.2021

Åbo stad har beslutat att både Arbis och Työväenopisto p.g.a. coronasituationen inte ger undervisning i januari 2021. Undervisningen inleds 1.2.2021 och slutar i motsvarande mån senare i slutet av vårterminen. Institutens kanslier är stängda för besök i januari, men betjänar per telefon eller mejl 11-31.1.2021. Anmälningstiderna till kurserna och föreläsningarna är förlängda i samma mån som kursstarterna senarelagts.

Turun kaupungin päätöksen mukaan koronaturvatoimena sekä Työväenopisto, että Arbis, siirtävät opetuksen alkua tammikuusta helmikuuhun. Kevätlukukauden aloitus siirtyy 3 viikkoa eteenpäin. Opetus alkaa 1.2.2021. Opistojen kansliat palvelevat puhelimitse ja sähköpostilla 11.1.2021-31.1.2021.

Due to the Corona Pandemic Situation,  Arbis and Työväenopisto are closed until 1/2/2021. For more information, contact the office by e-mail or by telephone 11-31/1/2021.

Arbis: arbis@turku.fi; 044 907 4737
Työväenopisto: tyovaenopisto@turku.fi; 02-262 9811

Gratis individuell datahandledning per telefon fr.o.m. 15.1.2021

Behöver du hjälp med att använda din dator, tablett eller smarttelefon? Ring eller mejla Arbis i Åbo och Kombis i Pargas gemensamma datahandledare och boka tid för individuell handledning. Handledaren Toni Lindeman tar emot bokningar på fredagar kl. 10.00-10.30 under tiden 15.1-9.4.2021 (ej 2.4) på 040 184 3916 eller data.aboland@gmail.com. Datahandledningen sker sedan på överenskommen tid antingen per telefon eller via Zoom och är avgiftsfri.

God jul & gott nytt år!

Arbis önskar alla en riktigt god jul och ett lärorikt nytt år 2021! Kansliet öppnar igen 1.2.2021 men betjänar på distans (arbis@turku.fi/044 907 4737) redan fr.o.m. 11.1.
Merry Christmas & Happy New Year from us at Arbis! The office will open again 1/2/2021 but can be reached by phone (044 907 47 37) and e-mail (arbis@turku.fi) already from 11/1.

Arbis vårtermin senarelagd p.g.a. coronaläget

Åbo stad har beslutat att både Arbis och Työväenopisto p.g.a. coronasituationen inte ger undervisning i januari 2021. Undervisningen inleds 1.2.2021 och slutar i motsvarande mån senare i slutet av vårterminen. Institutens kanslier betjänar per telefon eller mejl 11-31.1.2021.

Turun kaupungin päätöksen mukaan koronaturvatoimena sekä Työväenopisto, että Arbis, siirtävät opetuksen alkua tammikuusta helmikuuhun. Kevätlukukauden aloitus siirtyy 3 viikkoa eteenpäin. Opetus alkaa 1.2.2021. Opistojen kansliat palvelevat puhelimitse ja sähköpostilla 11.1.2021-31.1.2021.

Due to the Corona Pandemic Situation, Työväenopisto and Arbis are closed until 1/2/2021. For more information, contact the office by e-mail or by telephone 11-31/1/2021.

Arbis: arbis@turku.fi; 040 907 4737
Työväenopisto: tyovaenopisto@turku.fi; 02-262 9811

Arbis kansli öppet igen 7.1.2021

P.g.a. av rådande coronarekommendationer och helgerna håller Arbis kansli stängt t.o.m. 6.1.2021.

Vi nås tidvis på 044 907 47 37 eller via arbis@turku.fi

 

Koronan ja pyhäpäivien vuoksi kansliamme avautuu taas 7.1.2021.

Ollaan osittain tavoitettavissa: 044 907 47 37 tai arbis@turku.fi

 

Because of the corona situation and the holidays is the office of Arbis closed until 7.1.2021.

You can try to reach us: 044 907 47 37 or arbis@turku.fi

 

Vårens första kurs full på sju sekunder!

Något fler anmälde sig till Arbis vårkurser än tidigare!

Yogakursen Vinyasa 1 var den kurs som först blev full då Arbis 10.12  öppnade anmälningsmöjligheten till vårens kurser. Den behövde bara sju sekunder för att fyllas. Inte långt efter kom möbeltapetseringen som tog 24 sekunder på sig för att bli full. Övriga kurser som fylldes direkt inom de första minuterna var en av keramikkurserna, koreansk mat, snickeri och metall samt yin-yogan. Solosångskurserna fylldes också snabbt, men där är deltagarantalet mindre. Också fältkursen i arkeologi i Jäkärlä blev nästan full direkt trots att den hålls först i sommar d.v.s. 16-20 juni.

Intresset för Arbis vårkurser verkar överlag vara något större nu än under de föregående åren om man utgår från hur många som anmälde sig under de två första timmarna. Ca 500 anmälningar kom in under de timmarna. Det bevisar igen en gång att det mänskliga mötet på Arbis betyder mycket. Många kurser hittar man nuförtiden lätt på nätet – men gruppgemenskapen och direktkontakten till läraren saknas då.

Anmälningstiden pågår i regel till en vecka före planerad kursstart. De längre kurserna börjar under veckorna 2 och 3. Föreläsningarna och kortare kurser ges utspridda över hela våren. Arbis hela studieprogram finns på denna webbplats som nås via www.aboarbis.fi.

Anmäl dig till vårens kurser/föreläsningar fr.o.m. 10.12.2020 kl. 18.00

ARBIS: MISSA INTE VÅRENS KURSER!

 

Anmälningstiden till vårens kurser och föreläsningar på Arbis börjar kl. 18.00 på torsdag 10.12. Då öppnas anmälningssystemet via nätet här på den här adressen www.aboarbis.fi under Kurser/Anmälningar. P.g.a. coronasituationen i Åboregionen går det denna gång undantagsvis inte att anmäla sig på kansliet. En stor del av vårens kurser börjar under veckorna 2 och 3 i januari.  Men många kurser startar betydligt senare under våren och den sista så sent som 16 juni.

 

Arbis har också under våren anpassat verksamheten för att möta den då rådande coronasituationen. Det betyder att de största grupperna är betydligt mindre än normalt, flera kurser arrangeras utomhus och fakturorna för kurserna sänds undantagsvis ut först i slutet av kurserna. Enligt nuvarande planer återgår Arbis till närundervisning i januari, men vid behov kan flera kurser ges på distans.

 

Vårens studieprogram finns och här på www.aboarbis.fi och fr.o.m. onsdag 9.12 kan man hämta en pappersversion av studieprogrammet vid Arbis ytterdörr vid Kaskisgatan 5 och bl.a. på Luckan.  Programmet distribueras också via flera av stadens svenska skolor och via stadens enheter för småbarnspedagogik.