Coronaberedskapen på Arbis hösten 2020

Alla som deltar i Arbis kurser och föreläsningar inklusive våra lärare och övriga personal bär ett gemensakt ansvar för att coronan inte sprids.   Håll avstånd på 1-2 meter, sköt din handhygien och stanna hemma om du har det minsta symptom.  Testa dig vid behov. Har du besökt ett riskland ska du hålla dig i frivillig karantän 14 dagar efter hemkomsten till Finland. Kom inte till Arbis under den tiden.

Vill du får du gärna bära munskydd eller visir på våra kurser eller använda engångshandskar om det är möjligt. Var och en bedömer själv om man har någon begränsning som gör att man inte kan delta.  Arbis fattar inte det beslutet, men svarar gärna på frågor vid behov.

Detta gäller på Arbis för en coronasäkrare undervising:

 • Arbis följer de rekommendationer och regler THL, statsmakten och Åbo stad ställer upp
 • Undervisningen ges som närundervisning
 • Handsprit finns tillgängligt
 • Tvättmedel finns i  de flesta undersvisningsutrymmen där gemensamma redskap används
 • Gruppstorlekarna har i vissa fall minskats betydligt. Detta gäller speciellt för de mera fysiska grupperna inomhus. I en del fall från 30 till 15 deltagare.
 • Omklädningsrummen i Arbishuset vid Kaskisgatan 5 är små. Kom i tid eller undvik helt att använda dem om det är möjligt för att minimera köerna.
 • På föreläsningarna tas max 35 pers. in trots att salen rymmer 112 pers.
 • Städningen effektiveras.
 • Många kurser har beredskap att fortsätta på distans om situationen skulle bli sådan.
 • Kursfaktureringen sker undantagsvis först i slutet av kurserna för att eventuella förändingar ska kunna beaktas i faktureringen.
 • Följ med medierna och våra informationskanaler – läget lever hela tiden.

Sixten Westerby, rektor

För frågor: arbis@turku.fi eller 044 907 4737Hansprit

Koreanska, mandarinkinesiska och många andra språk på Arbis i höst

Vill du lära dig något mer ovanligt språk? Arbis i Åbo erbjuder i höst t.ex. mandarinkinesiska och koreanska. Också latinet är igen med i vårt program. Det är rätt sällan man har chans att läsa de här språken på svenska i Åbo. Förutom de mera exotiska språken har vi också ett rikligt språkkursutbud i det mera traditionella språken såsom spanska, franska, tyska och grekiska. Dessutom erbjuds finska för skandinaver och danska för svenskspråkiga. Arbis har också kurser i svenska för inflyttande – allt från alldeles nybörjarnivå till konversation på nästan modersmålsnivå. Mera info om språkkurserna på www.aboarbis.fi.

 

MÖBELTAPETSERING OCH KERAMIK POPULÄRAST PÅ ARBIS I HÖST

Båda kurserna i möbeltapetsering och de båda i keramik blev igen de kurser som fylldes först då Arbis öppnade anmälningarna på onsdagskvällen (12.8.2020). Den första möbeltapetseringskursen fylldes på drygt två minuter.

Övriga kurser som sålde slut under den drygt första timmen var fortsättningskursen i mediyoga, Nia, snickeri och metallslöjd, vinyasayoga, CrossNature, en damgymnastikkurs samt solosång för damer.

Totalt hade Arbis ca 20 % färre anmälningar än normalt under den första anmälningstimmen i år.  Med beaktande av coronaläget och de mindre gruppstorlekarna ser alltså Arbis höst trots allt riktigt lovande ut. Den största gruppen anmälda är i åldern 25-34 år medan de allra äldre minskat något, vilket var att vänta p.g.a. coronahotet.

Anmälningstiden till Arbis kurser pågår på www.aboarbis.fi i regel till en vecka före planerad kursstart.

ANMÄL DIG TILL ARBIS FR.O.M 12.8.2020 KL. 18.00

DAGS ATT ANMÄLA SIG TILL ARBIS HÖST!

På onsdag 12.8.2020 kl. 18.00 öppnar Arbis anmälningsmöjligheten till höstens kurser och föreläsningar. Man kan antingen anmäla sig via www.aboarbis.fi eller genom att besöka kansliet vid Kaskisgatan 5 på onsdag kl. 18.00-19.30. Studieprogrammet finns på www.aboarbis.fi samt i pappersversion på många olika håll i Åbo bl.a. på Luckan och i Hansakvarteret. Man kan i regel avboka sin kursanmälan avgiftsfritt fram till en vecka före planerad kursstart.

 NÄRUNDERVISNING

Arbis i Åbo och den övriga fria bildningen i hela landet återgår i huvudsak till närundervisning i höst i enlighet med de rekommendationer undervisnings- och kulturministeriet, utbildningsstyrelsen och THL utfärdat. En av Arbis huvudstyrkor är just mötet med andra studerande i grupp samt lärarens närvaro och handledning.

ANPASSADE GRUPPSTORLEKAR

För att säkerställa de krav på säkerhetsavstånd som gäller kommer Arbis temporärt att minska storleken på en del grupper i höst. Det gäller framför allt de grupper som har mer fysisk aktivitet som t.ex. en del gymnastik-, och motions- och yogakurser.

FLER KURSER UTOMHUS

Arbis erbjuder i höst något fler kurser än tidigare som helt eller delvis är förlagda utomhus. Exempel på sådana är besök i naturgrottor i Åboregionen, flyttfågelmorgon på Hirvensalo, pröva på betongarbete, crossnature, stadsvandringar i Åbo med historiska infallsvinklar m.m. Desstuom kan en del av kurserna i institutshuset förlägga delar av undervisningen i den närliggande Samppalinnaparken.

SENARELAGD FAKTURERING

Eftersom coronan fortfarande är aktiv såväl i Åbo som i hela Finland kan snabba förändringar i Arbis kursverksamhet ske under hösten. Besluten fattas i samråd mellan stadens bildningssektor och smittskyddsläkare. För att garantera de studerandes rättigheter kommer Arbis i höst undantagsvis att sända ut fakturorna för kurserna i slutet av kurserna. På det sättet kan fakturorna bättre anpassas till den aktuella situationen. I normala fall sänder Arbis ut fakturorna strax efter att kurserna börjat.

BEREDSKAP FÖR DISTANSUNDERVISNING

Om situationen det kräver har en del kurser beredskap att flytta över till distansundervisning. Men alla ämnen och kurser kan inte ges på distans. Eftersom Arbis normalt har över 3000 kursdeltagare finns det också andra praktiska orsaker som begränsar distansundervisning för alla. Enligt den kartläggning som Arbis gjort kan vid behov ca 2/3 av alla kurser övergå till distans. Endast nybörjarkursen i italienska startar direkt helt och hållet på distans p.g.a. anda skäl.

ALLA BÄR ANSVAR

Arbis jobbar för att alla studiemiljöer ska vara så säkra som möjligt också under hösten. På Arbis finns det goda möjligheter att sköta sin handhygien med tvål och vatten eller med handsprit. Den som vill använda mun- och nässkydd eller ett visir är självfallet välkommen att göra det. Ansvaret för att hindra coronan att spridas ligger på oss alla. Har man det minsta symptom ska man inte komma till Arbis. Har man besökt något av högriskländerna ska man hålla sig i frivillig karantän i 14 dagar. Följ med THL:s direktiv.

Välkommen till Arbis!

Sixten Westerby, rektor

 

DAGS ATT ANMÄLA DIG TILL HÖSTENS KURSER/FÖRELÄSNINGAR

Anmälningstiden börjar kl. 18.00 onsdag 12.8.2020 såväl via nätet som på Arbis kansli vid Kaskisgatan 5.

Du kommer till höstens studieprogram och anmälningssidorna genom att klicka på länken Kurser/Anmälningar här intill.

Eftersom utvecklingen av coronasituationen i Finland är oviss har Arbis beredskap för snabba förändringar under hösten. Dels kan en del kurser övergå till distansundervisning, dels kan grupptorlekarna justeras och dels kan en del kurser ha en del av sin verksamhet utomhus.  Vi meddelar  direkt dem som anmält sig till kurser som berörs av eventuella förändringar.  Arbis följer de direktiv THL, statsmakten och Åbo stad ger.

Faktureringen av höstens kurser sker i höst undantagsvis strax innan kurserna avslutas för att kunna anpassa kurspriserna till situationen om eventuella förändringar sker i kursernas omfattning.

Alla höstens föreläsningar är avgiftsfria för den som förhandsanmäler sig.  Anmäler man sig först vid dörren faktureras 5 €. Också finska Turun suomenkielinen työväenopistos föreläsningar är avgiftsfria för alla under hösten 2020.  På detta sätt vill vi delvis kompensera för de kurser som måste avbrytas p.g.a. coronaempidemin under våren 2020.

Kom inte till Arbis om du är sjuk eller kommit från något högriskland inom 14 dagar. Tänk såsom alltid på säkerhetsavstånden och handhygienen etc.

 

 

Bekanta dig med Arbis studieprogram för hösten 2020

Du kommer till höstens studieprogram genom att klicka på länken Kurser/Anmälningar här intill.

Anmälningstiden börjar kl. 18.00 onsdag 12.8.2020 såväl via nätet som på Arbis kansli vid Kaskisgatan 5.

Eftersom utvecklingen av coronasituationen i Finland är oviss har Arbis beredskap för snabba förändringar under hösten. Dels kan en del kurser övergå till distansundervisning, dels kan grupptorlekarna justeras och dels kan en del kurser ha en del av sin verksamhet utomhus.  Meddelande om eventuella förändringar ser du snabbast här på vår webbplats. Vi följer de direktiv THL, statsmakten och Åbo stad ger.

Alla höstens föreläsningar är avgiftsfria för den som förhandsanmäler sig.  Anmäler man sig först vid dörren faktureras 5 €. Också finska Turun suomenkielinen työväenopistos föreläsningar är avgiftsfria för alla under hösten 2020.  På detta sätt vill vi delvis kompensera för de kurser som måste avbrytas p.g.a. coronaempidemin under våren 2020.

Blåslaget vid Arbis bjuder på virtuellt uppträdande! Lyssna och se via länken!

Blåslaget, som är en av musikkurserna inom Arbis i Åbo och i samarbete med Svenska Bildningens vänner r.f., bjuder på vårmusik via länken nedan!

Också Blåslagets övningsperiod avbröts i mars p.g.a. undantagstillståndet. Men nu har de mötts virtuellt i stället!.

Under 16-22 april 2020 har orkestermedlemmarna individuellt spelat in sina stämmor var och en hemma hos sig instruerade av dirigenten Mikko Lagerspetz. De enskilda videoupptagningarna har sedan sammanställts med hjälp av programvaran DaVinci Resolve av kursdeltagaren Leigh Ann Lindholm.

Lyssna och titta på Blåslagets virtuella våruppträdande här:

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&fbclid=IwAR00dG5HpLWUCvOxHPdVBfhdSWMT9Z4nTmde9tsl6JL9TkpLoGifSDT-tDs&v=0GsIERRig6c

 

 

ALL KURSVERKSAMHET PÅ ARBIS INSTÄLLD UNDER RESTEN AV VÅREN 2020

Suomeksi alla
In English below

Bästa kursdeltagare!

P.g.a. av den rådande coronaepidemin är Åbo svenska arbetarinstituts ”Arbis” och Turun suomenkielinen työväenopistos alla kurser och föreläsningar under våren 2020 inställda. I enlighet med Åbo stadsstyrelses beslut betalas inga kursavgifter tillbaks för de avbrutna kurserna.  I stället erbjuder vi kostnadsfria föreläsningar under hösten 2020 om vilka vi meddelar senare. De avgiftsfria kompenserande föreläsningarna är öppna för alla studerande inom de båda instituten.

Vi hoppas om förståelse för den exceptionella situation Åbo och Finland befinner sig i.

Sixten Westerby – rektor,  Åbo svenska arbetarinstitut

Sanna Orusmaa – rehtori, Turun suomenkielinen työväenopisto

 

Hyvä  kurssilainen,

koronaepidemian takia on Turun suomenkielinen ja ruotsinkielinen työväenopisto joutunut keskeyttämään opetuksensa. Pahoittelemme omalta osaltamme tilannetta. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti opistot eivät palauta kurssimaksuja peruuntuneista kurssikerroista.

Korvaukseksi opetuksen keskeyttämisestä, opistot tarjoavat ensi syksynä 2020 luentokokonaisuuksia ilmaiseksi kaikille opiskelijoille. Luentoja tullaan rakentamaan aineryhmittäin.

Pahoittelemme tilannetta ja toivomme kaikilta ymmärrystä opistojen sulkutilanteeseen, joka kosketti koko Suomea ja siis myös meitä Turussa.

Sanna Orusmaa – rehtori, Turun suomenkielinen työväenopisto

Sixten Westerby – rektor,  Åbo svenska arbetarinstitut

 

Dear course participant!

Because of the ongoing coronavirus epidemic, all the courses and lectures of the spring term 2020 at the Swedish Adult Education Center of Åbo and at the Finnish Adult Education Center of Turku are cancelled. In accordance with the decision of the City Board of Turku, no course fees are returned for the cancelled courses. Instead, we offer free lectures during the autumn term of 2020. We will inform about these lectures later on. The free compensatory lectures are open to all students in both education centres.

We are sorry for the inconvenience and hope you will understand the exceptional situation in Turku and Finland at the moment.

Sixten Westerby – principal, Swedish Adult Education Center of Åbo

Sanna Orusmaa – principal, Finnish Adult Education Center of Turku

Arbis är stängt t.o.m. 13.5.2020 / Arbis is closed until 13.5.2020

I enlighet med statsrådets direktiv har Åbo stad beslutat att hålla både Arbis och Työväenopisto stängda i detta skede t.o.m. 13.5.2020. Då ges ingen undervisning och inga föreläsningar varken vid Kaskisgatan 5 eller på någon annan av Arbis adresser. Orsaken är att dämpa den pågående epidemin av covid-19 i Åbo och Finland.

Institutshusets ytterdörrar hålls låsta. Arbis kansli svarar vid behov efter bästa förmåga på tfn 044 907 47 37 och på mejl sända till arbis@turku.fi

Kontakt gärna Arbis med kursförslag gällande hösten 2020. Anmälningstiden till höstens kurser börjar onsdag 12.8 kl. 18.00 på både www.aboarbis.fi och kansliet vid Kaskisgatan 5 i Åbo.

Rektor

Arbiksen kurssit, luennot ja tapahtumat on peruttu 13.5 .2020 asti. Lisää infoa tarvittaessa puh. 044 907 47 37 tai arbis@turku.fi. Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa keskiviikkona 12.8.2020 klo 18.00.

Rehtori

The courses, lectures and events at Arbis – The Swedish Education Center of Åbo – are cancelled 16.3-13.5.2020. For more information call 044 907 47 37 or send a mail to arbis@turku.fi. Erolment for the Autumn starts on 12.8.2020 at 18.00.

Principal