Rektor Sixten Westerbys tack inför pensioneringen 1.2.2024

Tack för mina nästan 11 år på Arbis!

 Det har varit en glädje för mig att få jobba som rektor för Arbis sedan 2013. Arbis är den soligaste arbetsplatsen jag har haft under mina ca 40 arbetsår, även om också mina tidigare arbetsplatser har haft sin charm som bl.a. regionchef för Svenska Yle i Åbo, avtalschef på Yle i Böle, arbisrektor och undervisningschef i Pargas och personalchef på Kårkulla samkommun.

På Arbis har jag fått vara med och skapa 22 studieprogram och glatt mig över att vi kunnat attrahera allt fler deltagare. Jag har alltid känt en stor vördnad inför vetskapen om att våra kursdeltagare satsar delar av det mest värdefulla de har på oss d.v.s. sin lediga tid. Min vision har alltid varit att Arbis ska vara en svensk oas i Åbo öppen för alla oavsett språk och bakgrund. Vi ska stå på tre ben d.v.s. att alla som går hos oss ska kunna utveckla sig själva, uppleva en social stabilitet och en finlandssvensk och nordisk kulturell gemenskap.

Fin arbetsgemenskap på Arbis och Työväenopisto

Jag är också tacksam för den arbetsgemenskap jag har fått var en del av framför allt med dem som under åren har jobbat på Arbis kansli och alla de flera hundra timlärare och föreläsare vi haft i våra rullor. Eftersom Åbo stad har bara två arbetarinstitut – Arbis och Työväenopisto – har också samarbetet och det kollegiala stödet mellan institutens administration varit oerhört viktigt.

Ny rektor 1.2.2024

Jag är också glad över att Arbis får en ny kunnig och energisk rektor då jag blir pensionär 1.2.2024. FM Cecilia Hindersson är Åbobo sedan ca 30 år och känner staden väl. Under drygt 10 år har hon jobbat som rektor för det tvåspråkiga Skärgårdens – Saariston Kombi i Pargas. Före det var hon lärare på S:t Olofsskolan i Åbo. Jag önskar henne lycka till också på Arbis och hoppas att alla studerande och anställda i huset ska ta emot henne med öppna armar!

Rekordhöst för Arbis

Då jag nu går i pension känns det extra bra att veta att Arbis aldrig förr under sina 115 år har haft så många studerande under en hösttermin som i höstas. Jämfört med förra rekordhösten 2019 inför coronanedstängningen nådde vi ett resultat på +7,7% under hösten. Arbis deltagarantal har vuxit med över det dubbla – med drygt 111% – på drygt 10 år!

Åldersmässigt var gruppen 25-34 år fortfarande Arbis största under 2023 följd av 65-74-åringarna. Det är unikt att ett arbetarinstitut når också så många unga vuxna! Arbis är en mycket internationell samlingsplats med 40 olika modersmål bland deltagarna under 2023. Två tredjedelar hade svenska som modersmål, lite mer än var femte hade finska som modersmål. Som ämnen var det svenskan för invandrare och keramiken som var populärast 2023.

Anmälningstiden till vårens kurser pågår

Vill du delta i vårens kurser och föreläsningar kan du fortgående anmäla dig via www.aboarbis.fi. Många kurser är redan fullsatta, men det lönar sig alltid att anmäla sig på väntelistan. Anmälningssituationen lever hela tiden. Den sista kursen slutar strax före midsommar.

Jag ser fram emot en fin vårtermin både för Arbis och Työväenopisto och säger kort och gott – tack för mina nästan 11 år i huset!

Lycka till!

Sixten Westerby, rektor för Arbis 1.8.2013- 31.1.2024