Rektors hälsning inför höstterminen 2023

ARBIS TRE STARKA BEN

Drivkraften för oss på Arbis är alltid att skapa fina studerandeupplevelser för våra kunder. Vi är mycket ödmjuka inför vetskapen om att vi får rå om delar av det allra värdefullaste ni har – er fritid. Vi vet också att vi bygger Arbis på tre starka ben. För det första vill vi erbjuda alla en möjlighet till personlig utveckling, för det andra skapar våra lärare tillsammans med våra studerande en ovärderlig social samvaro runt gemensamma intressen och för det tredje månar vi om att vara en språkligt och kulturellt finlandssvensk oas både för finlandssvenskar och andra.

Arbis i Åbo fyller i år hela 115 år. Vi är således ett av de äldsta arbetarinstituten i hela Finland och på svenskt håll numera det allra äldsta självständiga institutet. Nu bygger vi med stolthet vidare på den grund som framsynta Åbobor lade redan 1908. Arbetarinstituten är unika skapelser där var och en av oss fritt och kontinuerligt får utveckla sig och samtidigt bidra till att bygga upp jämlikhet och ett aktivt medborgarskap, såsom det står i lagstiftningen.

Under 2023 har dock mörka orosmoln över den statliga delen av finansieringen av vår sektor tornat upp sig. Vi hoppas och tror att också dagens politiker inser värdet i det arbete som våra studerande och lärare tillsammans bidrar med för att utveckla inte enbart den enskilda individen utan även våra närsamhällen och i förlängningen hela vårt land.

Vi på Arbis är glada över att igen kunna presentera ett nytt och fräscht studieprogram och att vi åtminstone tills vidare kan hålla deltagaravgifterna på en moderat nivå för alla utan att pruta på kvaliteten. Mot den bakgrunden hoppas vi kunna ge också dig fina studerandeupplevelser på någon av våra många kurser eller föreläsningar under hösten 2023.

Välkommen till oss på Arbis!

Sixten Westerby

rektor