Arbis sista onsdagsföreläsning för i vår: Vevliran 29.3 kl. 18.00

Vevliran – drottningen bland medeltidens instrument, onsdag 29.3 kl. 18.00-19.30

Vevliran kallas Drottningen bland de medeltida instrumenten. Under Arbis sista onsdagsföreläsning för i vår 29.3 kl. 18.00-19.30 presenteras vevlirans historia och dessutom demonstrerar man hur instrumentet fungerar i praktiken. Den som vill kan också själv provspela. Den ena föreläsaren är Ivan Leslie ”Billy” Horne. Han är den enda instrumentbyggaren i Finland som bygger detta sällsynta fiolinstrument. Kvällens andra föreläsare är Frank Berger. Här frilansande musiker och har varit lärling i Hornes verkstad i Åbo. Föreläsningen går på både svenska och engelska. Avgiften för förhandsanmälda via www.aboarbis.fi senast kl. 15.00 på onsdag är 8 € – anmälning vid dörren 12 €. Det här blir samtidigt den sista onsdagsföreläsningen för i vår eftersom den planerade föreläsningen i april om Gustav Vasa 500 år tillsammans med författaren Herman Lindqvist är flyttad till hösten.