Uggleexkursion för nattugglor, teori och nattvandring, fredag 3.3 kl. 18.30-23

Vad vet du om våra ugglor och bl.a. om deras kärleksliv? Arbis arrangerar på fredag 3.3 kl. 18.30-23 en fågelvandring för ”nattugglor” med fokus på riktiga ugglor tillsammans med fågelguiden Hans G. Hästbacka. Under den sena kvällsvandringen artbestämmer man ugglor, hör på läten och lär sig mera om ugglornas utbredning, levnadsvanor och häckningsbiotoper. Ugglorna parar sig just nu och därför ”sjunger” hanarna extra mycket de här veckorna. Bl.a. ska man försöka hitta kattugglan vars läte används i gamla skräckfilmer.

Kvällen börjar kl. 18.30 med en 45 minuters teoridel i Åsalen vid Östra Strandgatan 2, och fortsätter sedan med en vandring på Runsala. Inför vandringen samlas gruppen kl. 21 vid Runsala Botaniska trädgårds huvudingång och så rör man sig till fots ca 2 h.

Som utrustning behöver man varma ytterkläder och skodon samt om möjligt en fågelbok, ett sittunderlag och gärna också termos med tilltugg eftersom man tar en paus mitt under vandringen. Arbis understryker att gruppen rör sig i naturen och att det därför inte finns någon garanti att man kan observera ugglor under kursen.

Anmäl dig via www.aboarbis.fi senast kl. 15.00 samma dag som ugglevandringen sker d.v.s. på fredag 3.3.