Holkar också för udda fåglar – föreläsning och bygge under veckoslutet 18-19.2

 Vill du ha nya fågelgäster i sommar? Bygg holkar åt trädkryparen, göken, ugglan eller åt helt vanliga skogs- och sjöfåglar! Nu har du ypperliga möjligheter till det på Arbis veckoslutskurs i holkbygge på lördag och söndag 18-19.2. Kursen inleds med en 45 min teoriintroduktion av fågelguiden Hans G. Hästbacka. Han redogör för vilka holkönskemål olika fåglar har. Själva holkbygget leds sedan av slöjdläraren Henrik Malmström, som också skaffar allt material. Materialet kostar 10 €/person och betalas på plats. Arbis holkkurs är öppen också för barn om barnen har en vuxen med sig. Både den vuxna och barnet anmäler sig  i så fall separat och betalar egna kursavgifter. Däremot betalar barnen ingen egen materialavgift. Anmäl dig senast på torsdag den 9 februari  här på www.aboarbis.fi. Arbiskursen hålls alltså under veckoslutet 18-19.2 och platsen är S:t Olofsskolans slöjdsal vid Sirkkalagatan 39 i centrum av Åbo.

Arbis onsdagsföreläsning 1.2. kl 18.00-19.30

Yle-journalisten Ville Hupa: Kontraster och kriser – tankar efter tre år av medierapportering, möten och resor i ett splittrat USA

Politisk turbulens, en demokrati i gungning, växande klyftor. Är bilden av USA som går från en kris till en annan rättvis? Yle-journalisten Ville Hupa jobbade som Svenska Yles USA-korrespondent i tre år, från 2019 till 2022 med säte i New York. Nu föreläser han på Arbis om sina tankar och erfarenheter och berättar hur hans syn på USA förändrats och fördjupats under de tre händelserika åren då han följde med utvecklingen på nära håll.

Avgiften för förhandsanmälda via nätet är 8 €, medan föreläsningen kostar 12 € om man anmäler sig vid dörren i samband med föreläsningen på onsdag 1.2 kl. 18.00. Platsen är Åbo svenska arbetarinstituts d.v.s. Arbis föreläsningssal på entréplan vid Kaskisgatan 5 i Åbo.

 

Arbis onsdagsföreläsning 25.1. 2023 kl. 18.00-19.30

 Det ”lyckliga” landet! Ett verkligt framgångsland – Finland?,  Arbis onsdagsföreläsning 25.1 kl. 18.00-19.30

Vi är världens ”lyckligaste”  land för femte året i rad! I internationella jämförelser har Finland klarat sig överraskande bra. På Arbis onsdagsföreläsning den 25 januari kl. 18.00 presenteras och diskuteras rankningarna där Finland har nått toppositioner både ekonomiskt, socialt och i fråga om tillfredsställelse med livet. Vad kan vi lära oss av det ”lyckliga” landet? Konturerna till en ”finsk modell” skisseras och den historiska och geografiska bakgrunden klarläggs. Föreläsningen baserar docenten i internationell ekonomi, Jan-Otto Andersson, på två artiklar som han  har skrivit för den kanadensiska tidskriften Inroads och för den vetenskapliga tidskriften Journal of European Studies. Andersson har under flera årtionden forskat i basinkomst, avväxt och ekologiskt ojämnt utbyte. Avgiften för förhandsanmälda här via nätet är 8 €, medan föreläsningen kostar 12 € om man anmäler sig vid dörren i samband med föreläsningen på onsdag 25.1 kl. 18.00.  Platsen är Åbo svenska arbetarinstituts d.v.s. Arbis föreläsningssal på entréplan vid Kaskisgatan 5 i Åbo.

Årets första onsdagsföreläsning på Arbis 18.1 kl. 18.00 – avgiftsfri för förhandsanmälda

Nytt år – hitta din inspiration för motion och ett bättre mående

Vill du hålla dig i gott skick? Kroppen är en helhet som behöver motion, rörlighet, kost och vila.  Nu efter helgerna är det verkligen dags att börja på en ny kula! Åbo stads motionsansvariga Päivi Mecklin hjälper oss under Arbis onsdagsföreläsning på onsdag den 18 januari kl. 18 att hitta våra egna motionsformer och presenterar vilka olika motions- och friluftsmöjligheter det finns för olika målgrupper i Åbo. I samband med föreläsningen finns det också möjlighet att mäta sin egen handgreppsstyrka.

För den som förhandsanmäler sig här via www.aboarbis.fi är föreläsningen avgiftsfri. Kommer man oanmäld kostar föreläsningen däremot 12 € – så det lönar sig verkligen att förhandsanmäla sig! Platsen är föreläsningssalen i Arbishuset vid Kaskisgatan 5.  Föreläsaren Päivi Mecklin är motionsansvarig vid Åbo stad och utbildad idrottsinstruktör (YH) och själv en aktiv motionär som går, joggar, cyklar, spelar fotboll och simmar i havet året om

 

 

Anmäl dig till vårens kurser och föreläsningar

Anmälningstiden till vårens kurser och föreläsningar pågår fortgående här via www.aboarbis.fi.  Nya kurser börjar under hela perioden 10.1-11.6.2023. Anmälningstiden går i regel ut en vecka före beräknad kursstart.  Genom att följa med vårt elektroniska studieprogram håller du dig uppdaterad också gällande helt nya kurser och föreläsningar som senare läggs in i vårt studieprogram.

Vi tackar för höstterminen och önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

Kundbetjäningen är öppen igen fr.o.m. måndag 9.1.2023.

Rektors förord inför våren 2023

År 2023 – ett innehållsrikt år!

Den allra viktigaste förhoppningen för oss på Arbis är att det studieprogram vi har skapat för våren 2023 ska innehålla mycket av intresse för både våra nya och redan etablerade kunder. Vi hoppas också vi att vi äntligen ska få förverkliga allt som är planerat utan begränsningar. Ännu i början av 2022 kringskar coronan vår verksamhet.

Men 2023 är också samhälleligt sett ett intressant år. De nya välfärdsområdena inleder sin verksamhet. För Arbis upprätthållare Åbo stad innebär det stora förändringar. Social- och hälsovården sköts inte längre av staden. I stället blir servicehelheten för fostran och undervisning den största enheten inom Åbo stad – dvs. den enhet där också Arbis ingår.

Samtidigt har vi ett riksdagsval framför oss i april. Efter det får vi en ny regering och ett nytt regeringsprogram, som styr utvecklingen de kommande åren i vårt land. Rösta gärna på en riksdagskandidat som känner för att jobba också för den fria bildningen – grunden för bl.a. arbisarna i Finland.

Nu närmast ser vi i alla fall fram emot att också du i vårt studieprogram ska hitta något lockande. Vi vill erbjuda en lugn och inspirerande svenskspråkig oas i synnerhet i den oroliga tid vi just nu genomlever i vår värld. Trots att inflationen rullar på är vi på Arbis glada över att kunna bibehålla de låga kursavgifterna oförändrade också under 2023.

Välkommen till det ärevördiga Arbis – vi fyller faktiskt hela 115 år 2023!

Alltså grattis till oss alla – studerande, personal och beslutsfattare – alla är vi viktiga delar av vårt Arbis!

Sixten Westerby, rektor

 

DAGS ATT ANMÄLA SIG TILL VÅRENS KURSER

Anmälningstiden till vårens kurser och föreläsningar på Arbis börjar på torsdag 8.12 kl. 18.00. Snabbast och enklast anmäler man sig på nätet via www.aboarbis.fi. Den som inte vill eller kan använda dator har möjlighet att anmäla sig personligen på Åbo svenska arbetarinstituts ”Arbis” kansli vid Kaskisgatan 5 samma kväll kl. 18.00-19.30.

Tyska med Rammstein och portugisiska

Som nyheter bland språken i vår erbjuder Arbis bl.a. en nybörjarkurs i portugisiska. Nytt för våren är också möjligheten att studera tyska genom musik. Undervisningen sker utifrån Ramm-steinlåtar från bl.a. albumen Herzeleid (1995) och ZEIT (2022). Kursen är för nybörjare i tyska. För den som däremot redan kan en del ryska erbjuder Arbis tio kvällar med rysk dikt på ryska.

Pilates och högintensiv funktionell träning

Som nyheter bland motionskurserna finns bl.a. Pilates och en kurs i högintensiv funktionell träning där alla oavsett kondition och ålder bygger upp sin egen maximala uthållighet, styrka och kondition. Som inspirationsstart för ett mera motionsinriktat år 2023 för oss alla bjuder Arbis på en föreläsning 18.1 under rubriken ”Nytt år – hitta din inspiration för motion och ditt välmående.”

Bluesmusik på munspel , fotografering  och knyppling

För den musikintresserade finns det möjlighet att lära sig bluesmunspelets grunder eller gå en föreläsning om och en presentation av vevliran – drottningen bland medeltidens instrument. Medan ABC i fotografering riktar sig till den som har en fin systemkamera men som inte riktigt kan använda den. På hantverkssidan återupptar Arbis knyppling.

Många kända namn bland vårens onsdagsföreläsare

Under våren fortsätter Arbis serie med onsdagsföreläsningar. Bland föreläsarna hittar vi Yles f.d. Rysslandskorrespondent Kerstin Kronvall och f.d. USA-korrespondenten Ville Hupa medan Andrea Reuter ska lära ut konsten att mingla d.v.s. att kunna röra sig ledigt bland halvbekanta och okända.

De andra onsdagsföreläsningarna tar bl.a. upp samernas historia från urtid till framtid, det lyckliga landet Finland och den finlandssvenska sången som både förenar och fjärmar oss. Som avslutning på vårens onsdagsföreläsningar hoppas Arbis i samarbete med Åbosamfundet kunna bjuda på en föreläsning med den rikssvenska författaren och tv-kändisen Herman Lindqvist.

Sommarkurser

Bland årets sommarkurser på Arbis finns två arkeologikurser i juni. Under arkeologerna Jan Fasts och Janne Soisalos ledning gräver man ut den ca 6000 år gamla stenåldersboplatsen i Jäkärlä i norra Åbo. För den som t.ex. vill måla ute i naturen ger Arbis en sommarkurs i oljemålning. Och med tanke på sommaren erbjuder Arbis kurser i navigation och hygienpass.

Många gamla godingar fortsätter

Trots de många nyheterna håller också många gamla godingar sina ställningar som favoriter. Storsäljaren just nu är keramiken, men också utbudet av yogor, hantverk, konst och olika språk är stort. Det tryckta studieprogrammet finns bl.a. på Arbis och på Luckan fr.o.m. 7.12. Här på nätet på www.aboarbis.fi finns alltid den senaste uppdaterade versionen av studieprogrammet.

Anmäl dig till våren fr.o.m. 8.12.2022 kl. 18.00

Anmälningstid till vårens kurser och föreläsningar fr.o.m. torsdag 8.12 kl. 18.00 på www.aboarbis.fi. På samma adress finns också studieprogrammet som vid behov uppdateras under vårens gång. I pappersform finns studieprogrammet fr.o.m. 7.12.2022 bl.a. på Arbis kansli, Kaskisgatan 5.

Hantverka inför julen – Gör din egen himmel 30.11-14.12

Arbis ordnar en julkurs i hantverk med början på onsdag 30.11 kl. 17.45-20.45. På kursen lär man sig tillverka en himmel av halm, glasstavar eller t.ex. sugrör. Läraren Anja Lindqvist säljer material på plats till dem som inte har tillgång till eget. Kursen pågår sammanlagt tre onsdagskvällar t.o.m. 14.12. Observera att kursen är senarelagd med en vecka räknat från den ursprungliga tidtabellen. 

Anmälningstiden till kursen i himmeltillverkning är förlängd t.o.m. tisdag 29.11. kl 23.59 på www.aboarbis.fi tack vare att kursstarten senarelagts. Kursen hålls i Arbis pittoreska Åsalen vid Östra Strandgatan 2.

Kursen i kransbindning 22.11 är helt inställd p.g.a. sjukdomsfall.