Höstens första föreläsning: Ekonomi bortom tillväxt 21.9

Höstens onsdagsföreläsningar startar med en föreläsning om ekonomisk tillväxt. Varför är ekonomisk tillväxt fortfarande det enskilt viktigaste målet för de flesta politiska partier överallt i världen? Kan vi befria oss från tillväxtkravet, och hur skulle en rättvis omställning av det ekonomiska systemet kunna se ut? Föreläsaren Kristoffer Wilén är forskare inom ekologisk ekonomi och politisk ekologi vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors

Tid och plats: onsdag 21.9.2022 kl. 18-19.30, föreläsningssalen på 1 våningen vid Kaskisgatan 5

Läs mer om föreläsningen och anmäl dig senast 21.9 kl. 15 via den elektroniska kursportalen!

Våra nästkommande föreläsningar är:

Ännu hinner du anmäla dig!

Det finns fortfarande plats på många av höstterminens kurser och föreläsningar. Vecka 35 (29.8-4.9) börjar bl.a. kursen i vävning och kören Upptempo. Vecka 36 kör kurserna i gång på allvar. Lediga platser finns bl.a. på många yogakurser, språkkurser i tyska, ukrainska, grekiska, franska, danska, engelska, spanska, latin m.m., samt på de flesta kurser i gymnastik. Också på kursen i ekologisk ekonomi, skärgårdsnavigation, qigong, oljemålning och blomsterbinderiworkshopen 8.9 finns det ännu plats. Även kurserna med individuell undervisning i trumspel och fiolspel tar emot fler deltagare.

Anmälningstiden går i regel ut tidigast en vecka före planerad kursstart; exakt datum anges vid respektive kurs. Anmäl dig via länkarna ovan eller besök kansliet vid Kaskisgatan! Hela höstens kursutbud hittar du här: https://uusi.opistopalvelut.fi/abo/sv/.

Nytt snabbhetsrekord på Arbis – första kursen fullsatt på 12 sekunder!

Många kurser på Arbis blev fullsatta redan under den första minuten då anmälningssidorna öppnades på onsdagskvällen 10.8.2022. Möbeltapetseringen drog igen det längsta strået – det tog bara 12 sekunder innan den sista platsen gick. I fjol behövde motsvarande kurs 14 sekunder för att bli fullsatt. Måndagskvällens keramik var näst mest efterfrågad följd av klädsömnaden. De blev båda fullsatta på under en halv minut.

Men till många andra kurser och föreläsningar finns det fortfarande gott om plats och det lönar sig alltid att anmäla sig på väntelistan också till de fullsatta kurserna. Bokningsläget lever nämligen hela tiden eftersom man har rätt att avboka kostnadsfritt i regel fram till en vecka före planerad kursstart då anmälningssidorna stängs.

Överlag är intresset för Arbis kurser inför hösten något större än i fjol. Men fortfarande verkar det vara en liten bit kvar innan Arbis når samma studerandemängd som under toppåret 2019 d.v.s. året före coronapandemin.

Anmälningar till höstens kurser och föreläsningar fr.o.m. 10.8.2022 kl. 18.00

Anmälningstiden till höstens kurser och föreläsningar börjar onsdag 10.8.2022 kl. 18.00 via den elektroniska kursportalen eller på kansliet vid Kaskisgatan 5 samma kväll kl. 18-19.30.

Studieprogrammet finns nu i elektronisk form. I pappersform utkommer programmet i augusti.

Arbis kansli öppnar igen efter sommarstängningen måndag 8.8.2022.

Tack för våren och sommaren 2022 och välkommen till Arbis igen på sensommaren!

Den kommunala strejken 3-9.5.2022 berör delvis Arbis

Flera fackbund inom den kommunala sektorn är i strejk 3-9.5.2022. Strejken inverkar på delar av Arbis verksamhet. Arbis har dock inte juridisk rätt att i förväg kartlägga vem av våra lärare och vem av vår övriga personal som deltar i  strejken. 

Önskemålet från Arbis sida är dock att de lärare som väljer att jobba och hålla sina kurser normalt under strejken  meddelar sina kursdeltagare om det. Eftersom Arbis inte har förhandsinformation om strejkens utbredning kan vissa av våra kursdeltagare vara tvungna att mötas av en ”stängd dörr” under strejken 3-9.5.2022.

Institutshuset är dock öppet normalt eftersom Arkeas vaktmästare inte deltar i strejken. Arbis kansli har däremot begränsad öppethållning under  strejken.

Vi beklagar eventuella olägenheter under strejken 3-9.5.2022.

 Sixten Westerby, rektor

Arbis under en eventuell strejk 3-9.5.2022

Flera fackbund inom den kommunala sektorn varslar om strejk 3-9.5.2022. En eventuell strejk inverkar förmodligen också på delar av Arbis verksamhet. Arbis har dock inte juridisk rätt att kartlägga vem av våra lärare och vem av vår övriga personal som deltar i en eventuell strejk.

Önskemålet från Arbis sida är dock att de lärare som väljer att jobba och hålla sina kurser normalt under en eventuell strejk direkt meddelar sina kursdeltagare om det.  Eftersom Arbis inte har förhandsinformation om strejkens utbredning kan vissa av våra kursdeltagare alltså komma till en kurs som inte hålls 3-9.5.2022 p.g.a. den eventuella strejken.

Institutshuset är öppet normalt eftersom Arkeas vaktmästare inte deltar i en eventuell strejk. Arbis kansli har  däremot begränsad öppethållning under en eventuell strejk.

Vid beklagar eventuella olägenheter under en eventuell strejk 3-9.5.2022.

Åbo svenska arbetarinstitut

Sixten Westerby/rektor

Vernissage på Arbis

Arbis keramikgrupper håller vernissage på institutshuset onsdagen den 20 april kl. 18.00. Utställningen finns till åskådan tills den 16 maj. Välkommen!

Röda Korset: Öka din kristålighet – avgiftsfri distansföreläsning måndag 25.4 kl. 18-19.30

Gemenskap och hjälpvilja är temat för föreläsningen på måndag 25.4 kl. 18.00-19.30. Annalena Sjöblom och Linda Pyy från Röda Korset i Åboland redogör för resiliens och beredskap och för hur vi alla kan öka vår egen kristålighet och hjälpa andra som är i behov av hjälp.

Genom att bygga upp din egen beredskap är du med och skapar kriståliga samhällen som bättre klarar av att hantera störningssituationer och som snabbare återhämtar sig efter kriser hemma, i grannskapet och i samhället i stort.

Föreläsningen ges på distans och arrangeras i samarbete mellan Röda Korset, Åbo svenska arbetarinstitut, Kimitoöns vuxeninstitut och Skärgårdens Kombi. Deltagandet är avgiftsfritt men kräver normal förhandsanmälning via Arbis. De förhandsanmälda får på föreläsningsdagen per mejl teamslänken till föreläsningen via den mejladress man uppgett vid anmälningen. Anmäl dig i den elektroniska kursportalen senast 24.4.

Foto: Thomas Broumand/FRK

Strejken vid Åbo stad 6-7.4 kan inverka på Arbis kurser

Under 6-7.4.2022 stejkar medlammarna i flera fackförbund bland de kommunalt anställda inom Åbo stad. Strejken innebär att vissa av Arbis kurser inte kommer att hållas på onsdag 6.4 och torsdag 7.4.

I mån av möjlighet håller vår personal i förväg kontakt med respektive undervisningsgrupp och meddelar om undervisningen ges normalt. Men eftersom det handlar om en laglig strejk har Arbis inte i förväg rätt att kräva meddelande om vilka av våra lärare som deltar i strejken och således vilka kurser som drabbas av strejken. Det kommer antagligen att betyda att våra kursdeltagare i vissa fall först på plats kan notera att läraren inte är på plats och att kursen inte hålls p.g.a. strejken.

En eventuell strejk inverkar också på servicen på Arbis kansli. Kansliet är tidvis obemannat, men svarar trots det i m¨ån av möjlighet på det vanliga kanslinumret 044 907 4737 under strejkdagarna.

Arbis vaktmästare och städpersonal tillhör denna gång inte de strejkande.

 

Båtsäsongen närmar sig – har du koll på knoparna?

Vill du lära dig hur du förtöjer båten bättre eller kanske använder rep effektivt på stugan? På Arbis knopkurs lär vi oss de vanligaste knoparna för olika ändamål och försäkrar oss om att knoparna vi gör håller men är lätta att öppna. Vi lär oss även grunderna i repskötsel för att se till att repen och tamparna hålls i prima skick.

Kursen pågår två måndagar 4-11.4 kl. 17.45-19.15 i institutshuset. Läs mer och anmäl dig senast söndag 3.4 i vår elektroniska kursportal!

Foto: Claudia Kirchberger / Unsplash.com