Arbis onsdagsföreläsning 15.2 kl. 18.00-19.30

Den 6.2 firades samernas nationaldag, för att uppmärksamma den första samiska kongressen som hölls i Trondheim den 6.2.1917. På Arbis onsdagsföreläsning den 15.2 erbjuds en överblick av samernas historia ända från förhistorisk tid fram till idag. FD, forskare Otso Kortekangas är specialiserad på samisk historia och kommer att berätta om samernas relationer med övriga nordbor. Han tar också upp aktuella ämnen så som de nyligen tillsatta nordiska sannings- och försoningskommissionerna.

Anmälningar här på www.aboarbis.fi (8 e) eller vid dörren (12 e).

Platsen är Arbis föreläsningssal på entréplan vid Kaskisgatan 5 i Åbo.