Den kommunala strejken 3-9.5.2022 berör delvis Arbis

Flera fackbund inom den kommunala sektorn är i strejk 3-9.5.2022. Strejken inverkar på delar av Arbis verksamhet. Arbis har dock inte juridisk rätt att i förväg kartlägga vem av våra lärare och vem av vår övriga personal som deltar i  strejken. 

Önskemålet från Arbis sida är dock att de lärare som väljer att jobba och hålla sina kurser normalt under strejken  meddelar sina kursdeltagare om det. Eftersom Arbis inte har förhandsinformation om strejkens utbredning kan vissa av våra kursdeltagare vara tvungna att mötas av en ”stängd dörr” under strejken 3-9.5.2022.

Institutshuset är dock öppet normalt eftersom Arkeas vaktmästare inte deltar i strejken. Arbis kansli har däremot begränsad öppethållning under  strejken.

Vi beklagar eventuella olägenheter under strejken 3-9.5.2022.

 Sixten Westerby, rektor