Föreläsning: Beskärning av träd och buskar 9.3

Har du ett äppelträd i trädgården som du inte vet hur du ska beskära? För många av oss är skötselbeskärning av vedartade växter i trädgården ett stort frågetecken. På föreläsningen den 9 mars kl. 18-19.30 går vi igenom hur och när det lönar sig att beskära olika buskar och träd och vad beskärningen leder till. Är det alltid nödvändigt att beskära? Vart ska man föra beskärningsriset? Vi tar också en titt på beskärningshygienen. En stor del av våra träd förökas genom ympning, så vi går dessutom igenom ympningens olika arbetsskeden och arbetshygien.

Anmäl dig senast 9.3 kl. 15 via den elektroniska kursportalen.