Vårens första onsdagsföreläsning: Queera minnen 2.3

Det har gått ca 50 år sedan homosexuella handlingar ströks ur den finska  strafflagen. Diskriminering, stigmatisering och skam har präglat den queera  historien och skapat en kultur av hemlighållande och självcensur. Vilka spår har  normbrytande begär, handlingar och könsuttryck lämnat i kulturen? Hur kan vi  tolka historiens tystnader och det som inte får benämnas? Vilka röster och  perspektiv är osynliga i dag?
Författaren och litteraturvetaren Rita Paqvalén, som är aktuell med boken Queera minnen, föreläser på Arbis onsdag 2.3 kl. 18-19.30. Anmäl dig senast 2.3 kl. 15 via den elektroniska kursportalen! Avgift för förhandsanmälda 8 €, vid dörren 12 €.