Arbis kursstart senareläggs till 17.1.2022

P.g.a. av de rådande coronarestriktionerna i regionen får Arbis inleda sin kursverksamhet under vårterminen först 17.1.2022.  Det betyder att alla kurser som skulle ha börjat före det har fått ett senare startdatum.  De nya datumen och kurspriserna finns i de uppdaterade kursbeskrivningarna på nätet och är också meddelade dem som anmält sig till kurserna.

Coronarestriktionerna innebär samtidigt att vårterminens första föreläsning 12.1 ”Välfärdsområdesvalet: Vad, vem och varför?” med Siv Sandberg är inhiberad. Föreläsningen är inte heller lämplig att ges på distans, vilket betyder att den tyvärr helt utgår ur Arbis vårprogram.