Svenska veckan till ära: Avgiftsfri föreläsning 3.11 kl.18-19.30

Föreläsningen handlar om gamla och nya företagsskyltar i den kommersiella stadskärnan i Åbo. Företagsskyltarna är skrivna på olika språk och skapar tillsammans med andra officiella och privata skyltar i det urbana rummet s.k. språkliga landskap. De språkliga landskapen förändras över tid och hänger samman med språkliga attityder och ideologier. Föreläsningen belyser hur språkens synlighet har förändrats i Åbo under de senaste hundra åren genom att jämföra fotografier tagna på samma platser i början av 1900-talet och i dag.

Saara Haapamäki är professor i svenska språket vid Åbo Akademi. Hon har bl.a. forskat om språkvetenskapens historia, den talade svenskan i Åbo, integration på svenska i Finland, relationen mellan språk och social klass samt två- och flerspråkighet i tal och skrift.

Föreläsningen ingår i Arbis specialprogram under Svenska veckan och är avgiftsfri men kräver förhandsanmälning.

Anmäl dig via vår kursportal senast 3.11.2021 kl. 15.00.