Föreläsning om Åbo Akademis tidiga år 20.10 kl. 18-19.30

Varför var det i tiden så viktigt att grunda ett nytt svenskspråkigt universitet i Åbo? Starten för den nya akademin blev kämpig – tre krig utkämpades under Akademins första årtionden. Hur präglade allt detta verksamheten vid det enda helt svenskspråkiga universitetet utanför Sveriges gränser?

Professor emeritus i historia Nils Erik Villstrand föreläser i Arbis föreläsningssal (1 våningen vid Kaskisgatan 5) onsdag 20.10 kl. 18-19.30 om Åbo Akademis första årtionden. Läs mer om föreläsningen och anmäl dig senast 20.10 kl. 15 i den elektroniska kursportalen!