Vill du vikariera som planerare på Arbis i höst?

Åbo svenska arbetarinstitut söker en vikarie som planerare med kansliuppgifter till institutets kansli i Åbo. Föräldraledighetsvikariatet är på ca 50 % och omfattar i detta skede tiden 9.8-31.12.2021. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. kursplanering, kundbetjäning, marknadsföring samt att handa delar av Arbis ekonomi- och administrativa funktioner.

Arbetet förutsätter en viss flexibilitet gällande arbetstiden och möjlighet att vid behov också jobba kvällstid. Lönesättning utgående från kollektivavtalet AKTA. Anställningens deltidsstorlek avgör den slutliga lönesättning.

Den som väljs bör ha högskoleexamen och gärna också studier i pedagogik och/eller lärarerfarenhet.  Den sökande bör ha utmärkta kunskaper i svenska samt tillräckliga kunskaper i finska och engelska. Dessutom krävs erfarenhet av att jobba med olika dataprogram.

Befattningen besätts för tiden 9.8.2021-31.12.2021 med prövotid. Ansökan görs elektroniskt via webbplatsen kuntarekry.fi.

Tilläggsinformation ger rektor Sixten Westerby tfn 040 847 4274 eller sixten.westerby@turku.fi.

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo. I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.

Foto: Karolina Grabowska / Pixabay