Samtalskurs i danska för svenskspråkiga, kortkurs 5 ggr, distanskurs fr.o.m. 12.4

Arbis kursverksamhet sker helt på distans under våren p.g.a. den rådande coronasituationen. Följande kurs Arbis erbjuder är konversationskurs i danska för svenskspråkiga d.v.s. et samtalefokuseret sprogkursus for dig, som gerne vil blive bedre til at kommunikere på dansk. Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle emner fra det danske samfund og kulturliv. Vi vil sammen forsøge at knække koden til det danske sprog og blive i stand til at føre en samtale på dansk. Kursen pågår fem måndagskvällar med start 12.4 kl. 19.30-21.00.  Anmäl dig via den elektroniska kursportalen senast 7.4.  Deltagarna ska kunna svenska och gärna gått t.ex. Arbis introduktionskurs i danska. Lärare är Frederik Braae med magisterexamen i lingvistik och med danska som modersmål. Han har erfarenhet av att bl.a. undervisa i danska för anställda på Finlands riksdag. Läraren skickar de anmälda datalänken före kursstarten.