Distansföreläsning om Jäkärläkulturen 10.3

Känner du till den unika Jäkärläkulturen – stenåldersboplatsen i norra Åbo? Arkeologen Jan Fast berättar onsdag 10.3 kl. 18.15-19.45 om områdets särdrag och historia och det man vet om de unika fynd man hittills hittat. Föreläsningen ges i realtid via en länk som skickas till de anmälda efter anmälningstidens slut. Läs mer om föreläsningen och anmäl dig senast 10.3 kl. 12 i den elektroniska kursportalen!