Ryhmäperhepäivähoidon aloittaminen

Ryhmäperhepäivähoidossa kaksi perhepäivähoitajaa työskentelee yhdessä hoitaen kahdeksaa lasta. Heillä on oma tarkastettu ja hyväksytty tila, jossa toimivat. Tätä kutsutaan ryhmäperhepäiväkodiksi. Ryhmäperhepäiväkodin tarkastuksen ja hyväksymisen tekee

  • varhaiskasvatuksesta perhepäivähoidon lähijohtaja ja aluepäällikkö
  • terveystarkastaja
  • rakennusvalvonta, josta anotaan tilaan käyttötarkoituksen muutosta päivähoitotilaksi
  • palotarkastaja

Ota ensin yhteyttä perhepäivähoidon lähijohtajaan ja kerro ajatuksistasi ryhmäperhepäiväkodin perustamisesta. Perhepäivähoidon lähijohtaja ja alluepäällikkkö ovat ensimmäiset, jotka suorittavat alustavan tarkastuksen tilaan.

Ryhmäperhepäiväkodin tilavaatimukset ovat osittain samoja, kuin päiväkodin perustamisessa. Tilojen toimivuus on tärkeää. Vaatimuksena ovat esimerkiksi: 2 wc:tä (toinen lapsille ja toinen työntekijöille), koneellinen ilmastointi, keittiö, siivousvälineiden säilytystilat, toimivat eteistilat, leikkitilaa, esteettömyys, aidattu piha.