Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelan lomakkeella WH1 ja WH2. Yksityisen hoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että alle kouluikäinen lapsi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen (päivähoidon) sijasta. Yksityistä varhaiskasvatusta voi tuottaa yksityinen päiväkoti, ryhmäperhepäivähoitaja, perhepäivähoitaja tai hoitaja, jonka perhe palkkaa kotiinsa lapsen hoitajaksi. Tukea voi saada sen vuoden heinäkuun loppuun asti, jolloin lapsi siirtyy perusopetukseen.

Jos palkkaat hoitajan kotiin, niin WH2 lomakkeeseen tarvitaan kunnan hyväksyntä. Sen saat ottamalla yhteyttä perhepäivähoidon ohjaaja Satu Leppäseen, puh. 040 689 8146 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@turku.fi (sukunimi on leppanen)

Tuki maksetaan suoraan hoidon tuottajalle. Yksityisen hoidon tuki koostuu hoitorahasta sekä tulosidonnaisesta hoitolisästä.
Lakisääteisen tuen lisäksi Turku maksaa yksityisen hoidon tukeen kuntalisää kokopäivähoidosta.

Kuntalisä Turussa

Hoitomuoto       Alle 3-vuotias
kokopäivähoito
         Yli 3-vuotias
kokopäivähoito
                  Esikoululainen
Päiväkoti 600 €/kk 360 €/kk 195 €/kk
Ryhmäperhepäivähoito 585 €/kk 425 €/kk 165 €/kk
Perhepäivä-
hoito
390 €/kk 245 €/kk 115 €/kk
Työsopimussuhteinen hoitaja 400 €/kk 330 €/kk 150 €/kk

Kelan hoitoraha on 172,25 €/kk. Esikoululaisen hoitoraha on 63,38 €/kk.
Hoitolisä maksetaan perheen bruttotulojen mukaan enimmillään 144,85 €/kk/lapsi.

Lisätietoa maksuperusteista löytyy Kelan verkkosivulta

1.8.2016 varhaiskasvatuslain mukaan lapsella on oikeus 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikottain. Jos vanhemmat ovat työssä tai opiskelevat, niin lapsella on oikeus yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen. Kela maksaa hoitorahaa joko suurempana (172, 25 €/kk ) tai pienempänä (63,38 €/kk ) johtuen lapsen varhaiskasvatusoikeudesta. Turun kaupunginhallitus on päättänyt 18.4.2016 §153 olla rajaamatta lapsen varhaiskasvatusoikeutta. Näin ollen jokaisella turkulaisella lapsella on mahdollisuus yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen ja oikeus suurempaan hoitorahaan ja mahdolliseen hoitolisään. Jos vanhemmista toinen tai molemmat eivät ole työssä tai opiskelemassa, niin lapselle haetaan oikeutta yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen lomakkeella.  kunnan_lausunto_lapsen_kokopaivaisesta_varhaiskasvatusoikeudesta_pdf

Lisätietoa Kelan verkkosivulta