Hoitajan palkkaaminen

Yksityisen hoidon tuella voit palkata kotiin hoitajan lapsillesi. Se on yksi vaihtoehto järjestää varhaiskasvatusta lapselle tai lapsille. Vanhemmat valitsevat hoitajan itse ja esimerkiksi TE-palvelujen nettisivujen kautta voitte ilmoittaa vapaana olevan työpaikan. Hoitajan voi palkata myös toisen perhen kanssa yhdessä. Maksimi lapsiryhmän koko on 4 alle kouluikäsitä lasta ja puolipäiväisenä voi olla esikoulua käyvä lapsi. Vanhemmille alasvetovalikosta löydät lisätietoa hoitajan palkkaamisesta kotiin.

Vanhempien palkaamaa hoitaja on työsopimussuhteinen hoitaja. Samassa taloudessa asuva perheenjäsen ei voi olla työsopimussuhteinen hoitaja.

Kun aloitat työskentelyn työsopimussuhteisena hoitajana lapsen tai lasten kotona, niin Työsopimussuhteiselle hoitajalle alasvetovalikosta löydät lisätietoa.