Vanhemmille

Hoitajan palkkaaminen

Yksityisen hoidon tuella voit palkata kotiin hoitajan lapsillesi. Se on yksi vaihtoehto järjestää varhaiskasvatus (päivähoito) lapselle tai lapsille. Vanhemmat valitsevat hoitajan itse ja esimerkiksi TE-palvelujen nettisivujen kautta voit ilmoittaa vapaana olevan työpaikan. Hoitajan voit palkata myös toisen perheen kanssa yhdessä. Maksimi lapsiryhmän koko on 4 alle kouluikäistä lasta ja puolipäiväisenä voi olla esikoulua käyvä lapsi.

Vanhempien palkkaama hoitaja on työsopimussuhteinen hoitaja. Samassa taloudessa asuva perheenjäsen ei voi olla työsopimussuhteisena hoitajana.

Työnantajan velvoitteet

Voit palkata lapselle tai lapsille hoitajan kotiin. Hoitaja on työsuhteinen hoitaja ja vanhemmat ovat työnantajia, joilla on lakisääteiset työnantajan velvoitteet. Niitä ovat:

 • työntekijän ennakkoveron pidätys palkasta
 • työntekijän tulojen ilmoittaminen tulorekisteriin
 • sosiaaliturvamaksu
 • lakisääteiset vakuutusmaksut
  • työttömyysvakuutusmaksu
  • työeläkemaksu
  • tapaturmavakuutus
  • ryhmähenkivakuutus

Lisätietoa https://www.veronmaksajat.fi/Asunto-ja-auto/Kotitalousvahennys/Kotitalous-tyonantajana/

Kela perii työntekijälle maksamastaan yksityisen hoidon tuesta ja kuntalisästä työntekijän veroprosentin mukaisen ennakkoveron.

Työnantaja eli vanhemmat maksavat sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut koko palkasta, myös Kelan maksamasta tuen osuudesta. Palkan maksamiseen saa lisätietoa esimerkiksi www.palkka.fi sivulta. Se on ilmainen palvelu, joka laskee palkan sivukuluineen, muodostaa maksutiedot, hoitaa arkistoinnin ja ilmoitukset puolestasi.

Työsopimus

Yksityisen hoidon tuen myöntämiseksi lapsen vanhemman tai muun huoltajan tulee tehdä työsopimussuhteisen hoitajan kanssa työsopimus lapsen hoidosta. Työsopimuksen saa tehdä itse 15 vuotta täyttänyt henkilö. Työsopimuksen malli löytyy Työsuojeluhallinnon nettisivuilta Työsopimus lähetetään Kelaan yksityisen hoidon tuen hakemuksen liitteeksi ja se esitetään kunnan hyväksyntää haettaessa perhepäivähoidon ohjaajalle.

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä Turussa työsuhteisen hoitajan palkkaamiseen

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä myönnetään vanhemmille lapsen päivähoidon järjestämiseen ja Kela maksaa sen suoraan työsuhteiselle hoitajalle. Yksityisen hoidon tuki myönnetään vähintään kuukauden kestävään työsuhteeseen.

Yksityisen hoidon tuki koostuu hoitorahasta, kuntalisästä ja mahdollisesta tulosidonnaisesta hoitorahasta https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki-maara-ja-maksaminen

Turussa kuntalisä on kuukaudessa 1.5.2023 alkaen

 • alle 3v.lapselle 457€
 • yli 3v.lapselle 374€.

Lisätietoa ja hoitolisän tulorajat löytyvät Kelan nettisivuilta

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelasta WH1 (Hakemus Lasten yksityisen hoidon tuki) ja WH2 (Selvitys Lasten yksityisen hoidon tuki Päivähoidon tuottaja) lomakkeilla. Lomakkeet voi täyttää Kelan nettisivuilla ja WH1 lomakkeen voi palauttaa sitä kautta. WH2 lomakkeeseen tarvitaan kunnan hyväksyntä, joten se pitää tulostaa ja toimittaa paperisena Kelaan. Kopio työsopimuksesta lähetetään myös Kelaan.

Kelan sivuilta löytyy lisätietoa Näin haet yksityisen hoidon tukea

Kunnan hyväksyntä WH2 lomakkeeseen

WH2 lomakkeeseen tarvitaan kunnan hyväksyntä. Ilman kunnan hyväksyntää yksityisen hoidon tukea ei makseta. Se tarvitaan jokaisen työsopimuksen yhteydessä.

WH2 lomakkeeseen saat kunnan hyväksynnän varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta. Ota mukaasi tapaamisen täytetty WH2 lomake ja hoitajan kanssa tehty työsopimus.

Kunnan  hyväksyntää varten ota yhteyttä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

 • puhelimitse: 02 262 5610, klo 9-15 ja keskiviikkoisin klo 9-12
 • chatin kautta klo 9-15 ja keskiviikkoisin klo 9-12
 • sähköpostitse: varhaiskasvatus(at)turku.fi

Palveluohjaajat tavoitat perjantaisin myös Kauppatorin Monitorista, osoitteesta Aurakatu 8,  ajanvarauksella tai jonottamalla. Korona-aikana asiakkaita kuitenkin kannustetaan ottamaan yhteyttä verkon kautta ja puhelimitse.

Lisätietoa työsuhteisen hoitajan palkkaamiseen

Työ- ja elinkeinotoimiston nettisivuilta

Verohallinnon nettisivuilta

Palkanmaksuun liittyvät asiat www.palkka.fi

Palkkaus.fi nettisvuilta lastenhoitajan palkaamiseen liittyviä asioista

Kelan työnantajalle nettisivuilta

Kotitalous työnantajana esite