Tietoa lasten vanhemmille

Yksityinen perhepäivähoito on yksi vaihtoehto järjestää lapsen varhaiskasvatus (päivähoito). Tältä verkkosivustolta löydät lisätietoa kustakin kohdasta.

Turussa toimii kunnan valvomia yksityisiä perhepäivähoitajia ja ryhmäperhepäivähoitajia, jotka täydentävät kunnallisen varhaiskasvatuksen palveluja. Yksityisen hoidon tuella toimiviin perhepäivähoitajiin ja ryhmäperhepäivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan. Osa yksityisistä ryhmäperhepäiväkodeista ja perhepäivähoitajista toimii palvelusetelillä, osa yksityisen hoidon tuella.

Ryhmäperhepäivähoidossa kaksi hoitajaa samanaikaisesti hoitaa enintään kahdeksaa lasta ryhmäperhepäivähoitokodissa.

Yksityistä varhaiskasvatusta voi tuottaa myös hoitaja, jonka perhe palkkaa kotiinsa lapsen hoitajaksi, joka ei ole saman kotitalouden jäsen. Hoitaja on työsopimussuhteinen hoitaja.

Yksityisen hoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että alle kouluikäinen lapsi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa, eikä voi olla samanaikaisesti  kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Yksityisen hoidon tukea voi saada sen vuoden heinäkuun loppuun asti, jolloin lapsi siirtyy perusopetukseen. Turussa on yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Lisätietoa löydät kohdasta Yksityisen hoiodon tuki.