Työsopimussuhteiselle hoitajalle

Vanhemmat voivat palkata lapselleen tai lapsilleen kotiin hoitajan (työsopimussuhteinen hoitaja). Vanhemmat ovat työnantajia ja heille kuuluvat kaikki lakisääteiset työnantaja velvoitteet. Näistä löytyy lisätietoa alasvetovalikosta Vanhemmille.

Vanhemmat hakevat Kelalta yksityisen hoidon tukea ja se maksetaan suoraan hoitajalle. Kela perii siitä hoitajan veroprosentin mukaisen veron. Hoitaja ja vanhemmat (työnantaja) sopivat palkkaan ja työsuhteeseen liittyvät asiat.

Työsuhteesta tehdään kirjallinen työsopimus. Siitä toimitetaan kopio Kelalle ja se esitetään kunnan hyväksyntää haettaessa WH2 lomakkeeseen. Työsopimuksessa tulee olla maininta mm. työajasta, palkan maksusta ja määrästä, vuosilomista, sairausajan palkasta, työsuhteen kestosta ja irtisanomisajoista. Työsopimuksen malli löytyy Työsuojeluhallinnon nettisivuilta. Lue työsopimus huolellisesti ennen allekirjoittamista ja kysy työnantajalta, mikäli et ymmärrä jotakin sopimuksen kohtaa. Työsuojeluhallinnon nettisivuilta löydät lisätietoa työsuhdeasioista, esimerkiksi vuosilomien kertymisestä.

Ennen työn alkamista on hyvä käydä tutustumassa perheeseen ja sopia yhteiset kasvatustavoitteet. Vanhempien kanssa keskustellaan perheen säännöistä ja hoitajan tulee tukea vanhempia lasten kasvatuksessa. Ota rohkeasti vanhempien kanssa puheeksi sinua askarruttavat asiat. Jokaisen työpäivän päätteeksi kerro vanhemmille päivän tapahtumista. Muista, että olet vastuussa lapsista työpäiväsi ajan.

Sinun tulee näyttää rikostaustaote työnanatajalle eli lasten vanhemmille ennen työn aloittamista. Sen saa tilata oikeusrekisterikeskuksen nettisivuilta.