Ranskan kieliluokat – Filière bilingue de Topelius

Topeliuksen koulussa toimii ranskan kieliluokkien yläkoulu, jonne Vähä-Heikkilän alakoulun kielilinjan oppilaat siirtyvät 7. luokalle. Kaksikielistä opetusta annetaan kaikilla luokka-asteilla (7.-9.-luokat). opetussuunitelman mukaisesti.

Seitsemännelle luokalle siirryttäessä myös muut kuin kielilinjan oppilaat voivat hakea Topeliuksen koulun ranskan kaksikieliseen opetukseen. Hakemus tehdään wilmassa kevätlukukauden alussa ja tästä tiedotetaan lukuvuosittain wilman kautta. Kaksikieliseen opetukseen hakevat kutsutaan valintakokeeseen, jossa testataan oppilaan suullista ja kirjallista ranskan kielen taitoa.

Turun kaksikielisestä opetuksesta löydät lisätietoa Turun kaupungin sivuilta.

Actualité – Ajankohtaista

Enseignement – Opetus

Kieliluokkalaisten opetuksessa A1-ranskan oppituntien lisäksi osa matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, maantiedon, historian ja yhteiskuntaopin opetuksesta on ranskaksi. Opetusta annetaan myös suomeksi, jotta oppilaalla on mahdollisuus saavuttaa em. oppiaineiden tavoitteet. Temaattisesti ranskan kieli ja kulttuuri huomioidaan taito- ja taideaineiden opetuksessa. Opetuksen tukena on myös natiiviopettaja sekä ranskaa puhuvia harjoittelijoita.

Activités – Toiminta

 • Asiantuntijaluennot
 • Teemapäivien järjestäminen
 • Erilaiset tapahtumat yhteistyössä Ensemblen kanssa (mm. sarjakuvatyöpaja, kulttuuri-illat)

Examen de DELFDELF-kielikokeet

 • vastuuopettaja: Josselin Vasseur
 • järjestetään vuosittain maalis- huhtikuussa
 • Topeliuksen koulusta osallistuu 30 oppilasta ja koko Turun alueelta 130 oppilasta
 • koe järjestetään A1, A2, B1, B2 -tasoillta

Projets annuels – Projektit

Topeliuksen kieliluokat osallistuvat Turun Kielivirta -hankkeen toimintaan lukuvuonna 2017/2018

Equipe de Topelius – kaksikielisen opetuksen tiimi Topeliuksessa

 • Anniina Kapanen, ranska, espanja, 7A:n luokanvalvoja – kieliluokkien vastuuopettaja
 • Margaux Deya, ranska
 • Nora Färm, historia, yhteiskuntaoppi, 9A:n luokanvalvoja
 • Stina Holttinen, kuvataide, 8A:n luokanvalvoja
 • Venla Valta, fysiikka, kemia, matemaattiset aineet
 • Leena Risti, matemaattiset aineet
 • Josselin Vasseur, ranskan kielen natiiviopettaja – ranska ja ranskankielinen opetus eri oppiaineissa

Partenaires – Yhteistyökumppanit

 

École de Vähä-Heikkilä