Oppilaan arki

Tämän sivun alaosasta löytyvät opetussuunnitelmat, yläkoululaisten valinnaisaineoppaat sekä tietoa arvioinnin käytänteistä ja kokeiden tekemisestä.

Sivun sivupalkkiin on koottu hyödyllisiä linkkejä auttamaan koulun arkeen liittyvissä asioissa.

Mitä voisin harrastaa? Mitä Turussa tapahtuu koulujen loma-aikaan? Mistä voisin lähettää palautteen? Voit tutustua oheisesta linkkilistasta Turun kaupungin palveluihin, jotka hyödyttävät lapsiperheitä ja nuoria.   www.turku.fi/linkkivinkit_koululaisille  

 

Yläkoululaiselle tietoa kokeiden tekemisestä, arvointikäytänteistä ja oppiaineiden arvioinnista.

Opetussuunnitelma ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Voit tutustua täältä Topeliuksen koulun opetussuunnitelmaan ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.

 

Oppiainekohtaiset opetussuunnitelmat :

Vuosiluokat 1-2

Vuosiluokat 3-6

Vuosiluokat 7-9

Valinnaisaineoppaat lukuvuodeksi 24-25 löydät täältä: