Hakeminen

Oppilaaksi ottaminen 1. luokalle

Topeliuksen koulu, Luostarivuoren koulu sekä Puolalan koulu muodostavat yhteisen oppilaaksiottoalueen. Koulutulokas voidaan ilmoittaa mihin tahansa oman oppilasalueen kouluista. Postitse kotiin saapuvasta oppivelvollisuusilmoituksesta selviää oman oppilasalueen mukainen lähikoulu tai lähikoulut.

Topeliuksen alakouluun muodostetaan kaksi (tai kolme) ykkösluokkaa lv. 2022-2023. Oppilaaksi ottaminen Topeliuksen koulun tuleville ekaluokille tapahtuu seuraavasti:

  1. Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen tapahtuu Wilmassa tammikuussa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuusilmoituksesta selviää tarkempi aikataulu.
  2. Huoltajat esittävät kouluun ilmoittautumisen yhteydessä toiveen lapsen koulupaikasta. Oppilaan lopullinen koulupaikka voi kuitenkin olla oman oppilaaksiottoalueen sisällä jokin muu kuin se, johon oppilas ilmoitetaan.
  3. Mikäli oppilaita joudutaan tasaamaan oppilaaksiottoalueen koulujen kesken, oppilaat sijoitetaan kouluihin siten, että oppilasalueen kokonaisuus huomioon ottaen oppilaiden koulumatkat olisivat mahdollisimman lyhyet. Oppilaiden sijoituksessa kouluihin huomioidaan myös se, että opetusryhmien koko alueen kouluissa pysyisi mahdollisimman tasaisena.
  4. Päätös tulevasta koulusta näkyy Wilmassa maaliskuussa. Siinä tapauksessa, että huoltaja ei ole antanut suostumusta sähköiseen tiedoksiantoon tai huoltajalla ei ole Wilma-tunnusta, päätös lähetetään kotiin.

Huom. Topeliuksen koulu täyttyy oman oppilaaksiottoalueen lapsista, joten emme pysty tällä hetkellä ottamaan oppilaaksi muiden oppilasalueiden lapsia.