Strapetsi – hankkeen kick off – webinaari pidettiin torstaina 18.1.2024 klo 13.00–16.00.

Kick off – tilaisuudessa päästiin Marja Kanniston johdolla yhteiskehittämisen määrittelyyn suuressa kansallisessa verkostohankkeessa.  Hankkeen aikana hyödynnetään jo olemassa olevia verkostoja ja käydään yhteistä keskustelua koko ammatillisen koulutuksen johtamisesta. Keskusteluita viedään omaan organisaatioon ja omasta organisaatiosta tuodaan ideoita ja palautteita hankkeen pariin.

Webinaarin asiantuntija luennon piti futuristi Elina Hiltunen. Hän painotti luennollaan yhteistyötä tulevaisuus ja ennakointi työssä. Maailmaa pystymme ennakoimaan paremmin, mitä suurempi joukko yhdessä keskustelee. Elina painotti eri näkökulmien esille tulon verkostohankkeissa. Kaikkia näkökulmia ei osata huomioida omassa työyhteisössään vaan niitä nousee ylös toisista sidosryhmistä.

Ottakaamme siis huomioon niin opiskelijat, työelämä, maailman tilanne kuin jokaisen organisaation henkilökunta ja organisaation rakenne, kun lähdemme uusia ideoita kehittämään.

Kehittäjäkokonaisuuksien vetäjät innostivat ja motivoivat osallistujia kokonaisuuksiin mukaan omilla tehokkailla 15 minuutin puheenvuoroillaan. Jokainen vetäjä otti huomioon ennakoinnin ja tulevaisuuden tarpeellisuuden kokonaisuutta esitellessään. Kokonaisuuksissa otettiin huomioon tavoitteet, tulokset, aikataulu sekä alustava suunnitelma kevääksi 2024. Nykytilan näkemys tarvitaan, osoittaaksemme hankkeessa muutoksen tapahtumisen tämän vuoden 2024 aikana.  jotta pystymme näkemään vuoden lopussa, kuinka hanke on edistänyt ammatillisten oppilaisten johtamista.

Hyvinvoiva ja kehittyvä johtaja/esihenkilö/päällikkö/tiiminvetäjä pystyy sitouttamaan ja edistämään koko oppilaitoksen tulevaisuutta!

Lähdetään yhdessä kehittämään Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtamista tulevaisuutta varten!

Strapetsi Kick off 18.1.2024