Strapetsi- Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen – Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet

Hankkeella tuetaan ja kehitetään ammatillisen koulutuksen hallinnon ja operatiivisen johdon toiminnan ohjausta, vahvistaen sen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Tavoitteiden saavuttamisesta vastaa 81 ammatillisen koulutuksen järjestäjän verkosto.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen  johtamista ammatillisen koulutuksen toiminnan vaikuttavuuden, tuloksellisuuden ja laadun vahvistamiseksi.

Kehittämiskokonaisuudet

Hankkeen toiminta toteutetaan neljän eri kehittämiskokonaisuuden kautta.

Neljän eri kehittämiskokonaisuuden lisäksi on kaikkia läpileikkaava ruotsinkielinen kokonaisuus., joka toimii kehittämiskokonaisuuksien mukana. Jokaiselle kehittämiskokonaisuudella on vetovastuullinen organisaatio, sekä määritellyt tavoitteet. Toimintaa ohjaa ja seuraa ohjausryhmä. Kehittämiskokonaisuuksien organisaatiot muodostavat säännöllisesti kokoontuvan projektiryhmän ja johtavat kehittämiskokonaiskohtaista työskentelyä.

  1. Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen
  2. Laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen
  3. Osaamisen ja henkilöstön johtaminen
  4. Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen