1. Pedagogiskt ledarskap och ledning av kundrelationer
  2. Kunnande i kvalitetsstyrning och -ledning
  3. Ledning av kompetens och personal
  4. Framtidsorienterat och visionärt ledarskap