7.lk huoltajailta

Tervetuloa huoltajailtaan Rieskalähteen koulun ruokalaan maanantaina 4.9.2023  Aloitetaan klo 18.00 tukioppilaiden järjestämällä kahvitilaisuudella, jonka tuotto käytetään tukioppilastoimintaan.

Varsinainen illan ohjelma alkaa klo 18.30. Illan aikana on tarkoitus kertoa yläkoulun arjesta sekä esitellä koulua ja henkilökuntaa. Pyritään myös vastaamaan mahdollisiin esille tuleviin kysymyksiin.