Oppilaskunta

Jokainen koulun oppilas kuuluu oppilaskuntaan, jonka toimintaa ohjaa oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnan tehtävänä on kannustaa yhteisistä asioista vastuun ottamiseen ja ohjata oppilaita keskinäiseen yhteistyöhön. Osallistuessaan oppilaskuntatoimintaan oppilaat asettavat tavoitteita, keskustelevat, pohtivat eri ratkaisuja, tekevät päätöksiä ja kantavat vastuun tekemisistään. Toiminnallaan oppilaskunta vahvistaa koulun yhteisöllisyyttä. Oppilaskunta voi vaikuttaa koulun arkeen esim. olemalla mukana juhlien, teemapäivien ja kouluympäristön suunnittelussa. Oppilaskunta voi omilla varoillaan tukea myös erilaisia hankkeita ja rahoittaa stipendejä. Oppilaskunnan sisällä toimii kulttuurikerho, joka organisoi kulttuuritapahtumia ja johon kaikki halukkaat oppilat voivat tulla mukaan.

Oppilaskunta on mukana mm. seuraavien tapahtumien järjestelyissä:

-Koulun valokuvaus
-Teatterimatka
-Halloween
-Nuortenturku forum
-Tulevien seiskaluokkalaisten tutustuminen uuteen yläkouluun
-Joulujuhla
-Liikuntapäivä
-Ystävänpäivä
-Kevätjuhla

Oppilaskunta osallistuu lisäksi mm. kahvitusten järjestämiseen vanhempainilloissa ja kerää näin varoja omaan toimintaan.

Oppilaskunnan ohjaavana opettajan toimii lukuvuonna 2016-2017 Riikka Andersson ja Maria Holkeri.