Opetus

 

YLEISTÄ

Rieskalähteen koulussa opiskelee noin 560 7-9 luokan oppilasta. Koulussa on matematiikkaluokka sekä viisi alueellista pienluokkaa. Yleisopetuksessa päävastuu opettamisesta on aineenopettajilla ja ja pienluokkien opetuksesta vastaa erityisluokanopettajat. Oppimisen tukena koulussa on myös koulunkäynninohjaajia, kuraattori, koulupsykologi sekä kouluterveydenhoitaja.

Rieskalähteen koulun opetussuunnitelma 2016 (pdf)

Turun perusopetuksen opetussuunnitelma luku 15 vuosiluokat 7-9 2016 (pdf) 

 

Valinnaisaineopas lukuvuodelle 2024-2025  8.luokka (pdf)

Valinnaisaineopas lukuvuodelle 2024-2025 9.luokka (pdf)