BLOGITEKSTI: Työelämävalmiuksien vahvistaminen – nyt ja tulevaisuudessa

BLOGITEKSTI: Työelämävalmiuksien vahvistaminen – nyt ja tulevaisuudessa

Työelämävalmiudet herättävät keskustelua nykyajassa niin työnantajien kuin koulutuksen järjestäjien keskuudessa. Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus perehdyttämiseen ja alakohtaista osaamista kartutetaan ammatillisessa opetuksessa. Joidenkin opiskelijoiden kohdalla tämä ei kuitenkaan riitä ja näiden yksilöiden kohdalla on tärkeää vahvistaa valmiuksia työelämässä toimimiseen.