Deltagarerespons:
Att få mötas på plats, diskutera och ta del av andras tankar/idéer/erfarenheter samt fundera tillsammans kring SSS var positivt. Dagen gav även mig en tydligare bild av helheten, några bitar till föll på plats.

Vad händer på svenska i det stora SSS-nätverket? Personal från de finlandssvenska utbildningsanordnarna Yrkesakademin i Österbotten, Axxell och Prakticum träffades i Tammerfors 11.9 tillsammans för en gemensam utvecklingsdag med projektchefen och en representant från Åbo yrkesinsitut.

Lägesuppdateringar från olika teman varvades med diskussioner och inlägg om att vi borde få till stånd en ”synvända” att förebyggande arbete verkligen ger resultat. För studerande är det viktigt att genast från inledningen av studierna få stöd enligt individuella behov och därför är kartläggningar eller studerandes självvärdering en bra grund när studerandes PUK görs.

Deltagarerespons:

”Att få mötas på plats, diskutera och ta del av andras tankar/idéer/erfarenheter samt fundera tillsammans kring SSS var positivt. Dagen gav även mig en tydligare bild av helheten, några bitar till föll på plats.”

Jag tycker att det känns bra att märka att påsen börjar knytas ihop. Men det här projektet borde ha genomförts innan man införde sss på andra stadiet. Då hade alla utbildningsanordnare haft samma bas att utgå ifrån.”

SSS – utvecklingsdag på svenska

Vastaa