Varje studerande inom yrkesutbildningen har rätt att få det stöd och den handledning han eller hon behöver för sina studier. Läroanstalten kan ordna studier som stöder studiefärdigheterna (SSS-studier), med hjälp av vilka den studerande stärker sitt kunnande. Studier som stöder studiefärdigheterna kan ordnas till exempel i matematik, finska, informationsteknik eller främmande språk. Dessutom kan den studerande stödjas i att utveckla studiefärdigheter eller livshantering. Studier som stöder studiefärdigheterna planeras individuellt enligt den studerandes behov.

Syftet med OPVA haltuun – Framåt med SSS-projektet är att sprida bästa praxis om SSS-studier, utveckla högklassiga studiematerial och verksamhetsmodeller som lämpar sig för bred användning samt öka kompetensen hos utbildningsanordnarnas personal.

Som ett resultat av verksamheten kommer genomförandet av SSS-studier att förenhetligas nationellt och jämlikheten i hur SSS-studier erbjuds förbättras. Projektet skapar en utbildningshelhet för utbildningsanordnarna om hur SSS-studier kan ordnas. Utbildningshelheten publiceras på Aoe.fi-webbplatsen.

Projektnätverket består av 63 anordnare av yrkesutbildning. Åbo stad fungerar som projektägare och koordinator. Yrkesakademin i Österbotten ansvarar för den svenskspråkiga koordineringen.  Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet (strategifinansiering) och pågår till slutet av 2023.

Projektet är organiserat enligt följande schema: 

Organisationsschemat för projetet visar förhållandet mellan lednings- och projektgruppen, administrationen, den svenskspråkiga koordineringen och temagrupperna. Bilden visar innehållet i temagrupperna och den ansvariga organisationen. Dessutom beskrivs utvecklings- och deltagargruppernas roll.

 

Delgenomförare i projektet:

Axxell Utbildning Ab

Careeria

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Saimaan ammattiopisto Sampo

Etelä-Savon Koulutus Oy

Haapaveden opisto

Helsingin kaupunki / Stadin AO

Helsingin Maalariammattikoulu

Hyria koulutus Oy

Hämeen ammatti-instituutti Oy

Itä-Karjalan Kansanopistoseura r.y.

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU

Jyväskylän kristillinen opisto

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos / Kainuun ammattiopisto

Kanneljärven Opisto

Karstulan Evankelinen Opisto

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä KPEDU

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Kirkkopalvelut ry

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Koulutuskeskus Salpaus – kuntayhtymä

Koulutuskuntayhtymä Brahe

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Kouvolan Ammattiopisto Oy, Eduko

KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Länsirannikon koulutus Oy WinNova

Marttayhdistysten liitto ry / Oulun Palvelualan Opisto

Peimarin koulutuskuntayhtymä / Ammattiopisto Livia

Perho Liiketalousopisto Oy

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Raudaskylän Kristillinen Opisto

Rovalan Setlementti ry

Salon seudun koulutuskuntayhtymä

SASKY koulutuskuntayhtymä

Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu

Savon koulutuskuntayhtymä

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Suomen Diakoniaopisto

Suomen yrittäjäopisto

Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Prakticum)

AEL-Amiedu Oy

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr

Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Tohtori Matthias Ingmanin säätiö

Turun AKK

Turun kaupunki/Turun ammatti-instituutti

Työtehoseura ry

Vaasan kaupunki / Vamia

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Vantaan kaupunki, Vantaan ammattiopisto Varia

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Yrkesakademin i Österbotten

Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky / POKE